Soru: Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Her sanat eseri, estetik bir kaygıyla ortaya konur.
B) Sanat eseri, insanda güzel duygular uyandırıp onun duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştirir.
C) Sanat eserleri, bilimsel eserler gibi okura yeni bilgiler kazandırmalıdır.
D) Sanat eseri, özgün olması yönüyle diğer üretimlerden ayrılır.
E) Sanatçı, malzemeyi kendi bakış açısına göre seçer; ayıklar; değiştirir; yorumlar; yeniden ortaya koyar.

Soru:

“Bu metinden hareketle, ‘Bir edebî metin oluşturulurken biliminden yararlanılır.’ yargısına ulaşabiliriz.” diyen bir eleştirmenin bu cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) psikoloji    B) fizik
C) felsefe        D) sosyoloji
E) tarihSoru: Flaubert’in şu cümleleri, söz konusu prensibi daha da netleştirecektir: “Güzel üslupla yazan sanatçılara fikir ve ahlak gayelerini ihmal ettikleri için çıkışıyorlar, sanki doktorun gayesi iyileştirmek, sanatın gayesi de her şeyden önce güzellik yaratmak değilmiş gibi.”
Flaubert, bu sözünde aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Sanat eserlerindeki gerçeklik kurgusaldır.
B) Sanatçı, toplumsal yaşamı yansıtmayı ilke edinmiştir.
C) Sanatçı, gerçeği estetik bir biçimde ifade etme amacının dışında bir amaç gütmez.
D) Sanat eseri bütünüyle hayal ürünü olaylardan doğar.
E) Sanatçı, eserlerinde gerçekleri sezdirmekle yetinir.

Soru: “Bir millet ki resim yapamaz, bir millet ki heykel yapamaz, bir millet ki fennin icap ettirdiği şeyleri yapamaz, itiraf etmeli ki o milletin tarihî terakkide yeri yoktur.”
Atatürk’ün bu sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Sanat, milletlerin yükselmesine katkıda bulunur.
B) Bilim ve fen, milletlerin gelişmesinde pay sahibidir.
C) Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak isteyen milletler, okullarda sanat eğitimine önem vermelidir.
D) Milletlerin ileri düzeye erişmesinde hem sanatın hem bilimin rolü vardır.
E) Milletler, bilim ve sanata değer verdikçe tarihte kendine önemli bir yer edinir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi