Çevremizi korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Yerlere çöp atmak.
B) Ağaç dikmek.
C) Çiçekleri kopartmak.


Tüm canlıların yaşayabilmesi için temiz havaya ihtiyaçları vardır. Aşağıdakilerden hangisi canlılar için temiz hava sağlar?
A) Ağaç dikmek
B) Fabrika bacaları
C) Orman yangınları


Pillerin zararlarından korunmak için ne yapmalıyız?
A) Boş pilleri yakmalıyız.
B) Pil atık kutularına atmalıyız.
C) İçlerini açıp çöpe atmalıyız.


Elektrik çarpan kişiyi kurtarmak için ilk olarak ne yapmalıyız?

A) Çarpılan kişiyi tutup çekmeliyiz.
B) Üzerine su dökmeliyiz.
C) Elektriği kesmeliyiz.


Ali evden çıkarken prizlerdeki tüm fişleri çekmiştir.
Ayşe evde otururken bütün lambaları açık bırakmaktadır.
Emel bozulan televizyonu kendi tamir etmeye çalışmaktadır.

Yukarıdaki çocuklardan hangisinin yaptığı davranış doğrudur?

A) Ali B) Ayşe C) Emel


Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla fırın, hesap makinesi ve arabanın çalışması için gerekli olan enerji kaynakları verilmiştir?

A) Akü – pil – şehir cereyanı
B) Şehir cereyanı – pil – akü
C) Pil – şehir cereyanı – akü


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar