Hikaye (Öykü) Nedir? Hikayenin Genel Özellikleri

Hikaye (Öykü) Nedir? Hikayenin Genel Özellikleri

Hikâye, sözlükte bir olayın, sözlü veya yazılı olarak aktarılması biçiminde ifade edilir. Edebiyatta ise yaşanmış ya da yaşanabilir olayların kısaca anlatıldığı yazılara verilen genel addır.Her asırda görülen hikâye, en eski türlerden biridir. Sözlü Dönem’de insanların gördüklerini, yaşadıklarını birbirine anlatmaları hikâye sanatının ilk çekirdeğini oluşturur. Sözlü hikâye sanatı zamanla destanları, masalları, halk hikâyelerini oluşturmuştur. Ancak hikâyenin kendine özgü bir tür olarak bağımsızlığını kazanması 19. yüzyılda olmuştur. Modern anlamda hikâyenin Batı’da ilk örnekleri 18. yüzyılda görülmeye başlanmış ve 19. yüzyılda roman türünden ayrılarak adına “küçük hikâye” denen tür oraya çıkmıştır.

Hikâyenin Genel Özellikleri

  • Olaya dayalı bir yazın türüdür, genellikle tek bir olay etrafında örgülenir. Kişi kadrosu sınırlıdır, anlatılan olayın içinde çok az kişi vardır.
  • Genellikle gerçek hayattan alınan veya yaşanmış izlenimi veren olaylar anlatılır. Düşsel konuların anlatıldığı hikâyeler de vardır.
  • Olay, bir zaman ve mekâna bağlı olarak anlatılır yani olayın geçtiği yer ve zaman bellidir.
  • Olayın geçtiği yer ve olayı yaşayan kişilerin betimlemelerine, kişilerin karakter özelliklerine yer verilir.
  • Kısa bir yazın türü olmakla birlikte olayın öncesi ve sonrası okura sezdirilmek istenir.
  • Bir mesaj verme kaygısı güdülmez, duygulandırma, sanatsal haz verme ön plandadır.
  • Sanatsal ve özlü bir anlatım kullanılır.
  • Sanatsal ve kurmaca metin özelliği taşır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi