Fizik

Doğadaki Temel Kuvvetler

Kuvvetler, ister temas gerektirsin, isterse temas gerektirmesin doğadaki dört temel kuvvetten biridir. Bu dört temel kuvvet; 1. Güçlü nükleer kuvvet...

Bileşke Kuvvet

kuvvet vektörel büyüklük olduğu için, kuvvet vektör ile gösterilir. Bir cisme birden fazla kuvvet etki ediyor ise bu durumda kuvvetlerin...

Dengelenmemiş Kuvvetlerin Etkisindeki Cisimler

Dengelenmemiş Kuvvetlerin Etkisindeki Cisimler oluşturdukları net kuvvet sıfır olmayan kuvvetlere dengelen- memiş kuvvetler denir. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde- ki cisimler ya...

Dengelenmiş Kuvvetlerin Etkisindeki Cisimler

Dengelenmiş Kuvvetlerin Etkisindeki Cisimler Birden fazla kuvvetin etkisini tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet adı verildiğini bir önceki bölümde öğrenmiştik....

Kuvvet Nedir? Temas Gerektiren ve Gerektirmeyen Kuvvetler

Kuvvet Nedir? Bir bebek arabasını resimdeki gibi hareket ettirmek için ona bir itme kuvveti, durdurmak için de çekme kuvveti uygularız....

İvme Nedir Konu Anlatımı

Hareketlinin hızında birim zamanda meydana gelen değişmeye ivme denir. Hızda bir değişim varsa ivme değeri sıfırdan farklı bir değerdir. Hızda...

Düzgün Doğrusal Hareket (Sabit Hızlı Hareket)

Bir doğru boyunca değişmeyen (sabit) hızla gerçekleşen harekete düzgün doğrusal hareket denir. Düzgün doğrusal hareket yapan cismin eşit zaman aralıklarındaki...

Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız

Yörünge: Bir hareketlinin izlediği yolun geometrik şeklini anlatan çizgiye yörünge denir. Yukarıda bahsedilen üç hareket çeşidinin yörüngeleri farklıdır. Kimisi doğrusal, kimisi...

Hareket ve Hareket Çeşitleri

Bir cismin hareket edip etmediği konumunun değişip değişmemesine göre belirlenir. Bir cismin konumunun zamanla değişmesine hareket denir. Bir cismin hareketi,...

Kılcallık, Kılcallık etkisine Örnekler, Kılcallık olayını etkileyen faktörler

Bir sıvı içine batırılan kılcal (çok ince) borularda sıvıların yükseldiği veya tam tersi olarak sıvı seviyesinin azaldığı görülür. Bu olay...

Yüzey Gerilimini Etkileyen Faktörler

Sıvının cinsi. Yüzey gerilim katsayısı sıvılar için ayırt edici özelliktir. Sıcaklık. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Sıvıya katılan katkı maddeleri....

Yüzey Gerilimi

Durgun haldeki sıvıların yüzeyleri, gergin bir zar ile kaplıymış gibi davranır. Bir sıvı damlası, sanki küçük bir balon içindeymiş gibidir....

Kohezyon Kuvveti

Sıvı damlalarının küreye yakın şekil aldığını biliriz. Sıvı taneciklerini bu şekilde bir arada tutan kuvvet, sıvı molekülleri arasındaki elektriksel çekim...

Adezyon Kuvveti

Su damlalarının birçok yüzeye yapıştığını biliriz. Tıpkı, yağmur yağdığında bazı yağmur damlalarının pencere camına yapışmasında olduğu gibi. Bu durum su...

Katıların Dayanıklılığı Konu Anlatımı

Bir cismi tavana iple astığımızda ipin dayanıklılığı uzunluğuna mı yoksa kesit alanına mı bağlı? Karıncalar, kendi ağırlıklarına oranla neden ağır cisimleri...

Günlük yaşamda özkütlenin kullanımı

Günlük yaşamda özkütleden yararlanmaya aşağıdaki örnekleri verebiliriz. Kuyumculukta altın kırıntılarını yabancı maddelerden ayırmak için özkütle farkından yararlanılır. Bu amaçla altın...

Özkütle Konu Anlatımı

Kütle ve hacim maddelerin ortak özellikleridir. Maddenin birim hacminin kütlesine özkütle denir. Özkütle aynı sıcaklıktaki saf maddeler için ayırt edici...

Gazların Hacmi

Katı ve sıvıları görebiliriz, fakat gazları görmemiz zordur. Bundan dolayı gazın varlığını hissederiz. Elimize aldığımız yelpazeyi sallayınca yüzümüze vuran, elimize...

Katıların Hacmi

Her katı maddenin bir hacmi vardır. Katı madde konulduğu yeri kaplar. Bir bardağa bilyeleri koymaya başladığımızda bardak belli sayıda bilye...

Hacim ve Hacim Birimleri Konu Anlatımı

Cisimlerin uzayda kapladığı yere hacim denir. Hacim V sembolü ile gösterilir. SI birim sisteminde hacim birimi metreküp (m3)’tür. Maddelerin ortak...

Sıvıların Hacmi

Sıvıların hacimleri ölçekli kaplar kullanılarak ölçülür. Laboratuvar ortamında üzeri bölmelendirilmiş dereceli silindirik kaplar kullanılır. Birbirine karışmayan ve birbiri içinde çözünmeyen...

Kütle Konu Anlatımı

Kütle, madde miktarının ölçüsüdür. Yani maddenin azlığını ya da çokluğunu belirtir. Kütle terazi ile ölçülür. Bir maddenin kütlesi evrenin her...

Bilimsel Araştırmalarda Etik İlkelere Uyma

Tüm dünyada kabul gören ahlaki kuralların bütününe etik adı verilir. Günlük yaşantıda her geçen gün daha çok kullanılmaya başlanan etik...

Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Teknoloji

Bilimsel çalışmalar yapmak uzun süreli ve maliyetli bir uğraştır. Bu tür çalışmalar ancak devletler tarafından planlanıp hayata geçirilebilir. Bu nedenle...

Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri

Bilim araştırma merkezlerinin başlıca işlevleri Pozitif bilimler alanında, temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak ve yapmayı özendirmek Bilimsel araştırma –...

Vektörlerin Toplanması

Aynı Yönlü Vektörlerin Toplanması Yönleri aynı olan vektörlerin toplanması, işaretleri aynı olan sayıların toplanması gibidir. Şekildeki gibi 3 br büyüklüğündeki...

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması

Fizik doğa kanunlarını inceleyen, araştıran bir bilimdir. Bu incelemeler için kullanılan temel yöntemlerin başında deney ve gözlem gelir. Bilimsel çalışmaların...

Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi

Bilim dalları gelişirken diğer bilim dallarından yardım alarak bunu başarabilirler. Yani hiçbir bilim dalı diğer bilim dallarından bağımsız olarak yoluna...

Fiziğin Alt Dalları: Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Yüksek enerji ve plazma fiziği, atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Atom altı parçacıklarla yapılan...

Fiziğin Alt Dalları: Nükleer Fizik

Nükleer fizik diğer adıyla çekirdek fiziği; atom çekirdeğinin yapısını, çekirdekteki etkileşmeleri ve çekirdek tepkimelerini inceleyen fizik dalıdır. Nükleer fizik, radyasyonu...

Fizik dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümlerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Fizik ders notlarını indirin.

Sonraki Sayfa »