Simya
– Değersiz madenleri altına dönüştürme ve ölümsüzlük iksirini keşfetme uğraşına simya denir.
– Simyanın diğer adı alşimidir. Simyacılara alşimist denir.
– Simya bir bilim dalı değildir.

Simyanın bir bilim dalı olarak kabul edilmemesinin nedenleri:
1. Sistematik bir bilgi birikiminin olmaması
2. Çalışmaların teorik temellere dayanmaması
3. Deneme-yanılma yönteminin kullanılması

– simyacılar çalışmalarında ısıtma, kavurma, damıtma, özütleme (ekstraksiyon), kristallendirme çözme, süzme, buharlaştırma ve süblimleştirme gibi ayırma yöntemlerini kullanmışlardır. Bu dönemde damıtma işleminin gerçekleştirilebilmesi için imbik denilen bir alet geliştirilmiştir.
– Bu dönemde çam, terebentin, safran, nane, maydanoz, rezene, kendir ve ısırgan otu gibi bitkiler hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılmıştır.
– simyacılar giysilerin boyanmasında şap, alizarin, vitriol ve bitki köklerini kullanmışlardır.
– Bu dönemde kayısı, üzüm ve incir gibi meyveler kükürt buharı ile ağartılarak daha uzun süre bozunmadan saklanmıştır.
– Simyacıların yaptığı çalışmaların günümüzde birçok bilim dalına katkısı olmuştur.

Kimya Nedir
– Maddenin yapısını, özelliklerini, maddelerin birbirleriyle olan etkileşimlerini, maddedeki fiziksel ve kimyasal değişimleri ve bu değişimlere eşlik eden enerjiyi inceleyen bilim dalına kimya denir.
– Kimya, uğraş alanları çok geniş olduğundan beş temel alt alana ayrılmıştır. Bu alanlara kimya disiplinleri denir.

Katlı Oranlar Kanunu
– lki element arasında oluşan farklı bileşiklerde elementlerden birinin eşit miktarıyla birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen basit ve sabit bir oran vardır. Bu orana katlı oran denir. Eğer atom sayılarından biri eşit değilse, eşitlemek için uygun olan tam sayılarla çarpılmalıdır.

Elektromanyetik Dalga Spekturumu
– X-ışınları, Gama ışınları, görünür bölge ışınları… vb. elektromanyetik ışınlardır.
– Elektromanyetik ışınlar elektrik ve manyetik alan enerjisi taşıyan dalgalardır.
Dalga boyu: Bir elektromanyetik dalgada ard arda gelen iki tepe ya da
çukur arasındaki uzaklıktır. Birimi metredir.
Frekans: Belirli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısıdır.
– Bütün frekansları kapsayan elektromanyetik ışın dizisine elektromanyetik dalga spektrumu adı verilir. Birimi Hertz (Hz) dir.

Enerji Serileri:
Lyman serisi: Elektronun n = 1 enerji katmanına düşmesiyle oluşan spektrum çizgileridir.
Balmer serisi: Elektronun n = 2 enerji katmanına düşmesiyle oluşan spektrum çizgileridir.
Paschen serisi: Elektronun n = 3 enerji katmanına düşmesiyle oluşan spektrum çizgileridir.
Brackett serisi: Elektronun n = 4 enerji katmanına düşmesiyle oluşan spektrum çizgileridir.
Pfund serisi: Elektronun n = 5 enerji katmanına düşmesiyle oluşan spektrum çizgilerdir.

– Bir ışığın cam prizmadan geçirilerek kendisini oluşturan farklı dalga boylarında ışınlara ayrışmasına spektrum denir. Bir beyaz ışık demeti bir prizmadan geçerken kırıldığında kırmızıdan mora kadar bütün renkleri içeren kesintisiz bir spektrum oluşur. Bu tür kesintisiz spektrumlar sürekli spektrum olarak adlandırılır. Yağmurlu havalarda oluşan gökkuşağı da sürekli bir spektrumdur.
– Gaz veya buhar halindeki element atomları ısıtıldıklarında ışıma yapar. Eğer bir atomdan yayılan ışın prizmadan geçirilecek olursa kesikli spektrum veya çizgi spektrumu elde edilir. Örneğin hidrojen gazı yüksek sıcaklığa
kadar ısıtılır ve yaydığı ışık bir prizmadan geçirilirse değişik renkte, dört çizgiden oluşan bir ışıma spektrumu elde edilir.
– Bütün dalga boylarını içeren bir ışık, geçirgen bir madde ortamından sonra da bir prizmadan geçirilerek elde edilen spektruma soğurma spektrumu denir. Örneğin beyaz ışık önce hidrojen gazı içerisinden sonra da bir prizmadan geçirilirse soğurma spekrumu elde edilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar