Kimya

Maddenin Fiziksel Halleri

Su Döngüsü Su, insan ve diğer canlı hayatı için vazgeçilmez bir kaynaktır. Dünya’daki başlıca su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller, barajlar,...

Güçlü ve Zayıf Bağlarda Meydana Gelen Değişimler

Elementel hâlde bulunan atomlar kararsızdır. Kararsız olan bu atomlar aralarında bağ yaparak daha kararlı hâle gelirler. Daha kararlı olmak içi...

Kimyasal Değişim

Maddelerin iç yapısı ile ilgili özellikler kimyasal Özelliklerdir. Maddenin yanıp yanmaması, asidik ya da bazik özellik göstermesi, bir madde ile...

Fiziksel Değişim

Maddelerin dış yapısı ile ilgili özellikler fiziksel özelliklerdir. Özkütle ve fiziksel hâl gibi ayırt edici özelliklerin tümü, renk, koku, tat...

Hidrojen Bağları

Deneysel sonuçlar azot (N), oksijen (O) ve flor (F) elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktalarının beklenenden çok daha yüksek çıktığını göstermiştir....

London Kuvvetleri

London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol – İndüklenmiş Dipol) Birbirine yaklaşan apolar moleküller ya da soy gaz atomları arasında geçici dipoller oluşur....

İyon – Dipol Bağları

Polar moleküller arasında dipol – dipol bağı oluştuğu gibi polar bir tanecik ile iyon arasında da çekim kuvvetleri oluşur. Polar...

Dipol – Dipol Bağları

Dipol – Dipol Bağları (Polar Etkileşim): Kalıcı dipole sahip polar kimyasal türler birbirlerine yaklaştığında birinin kısmi pozitif (δ+) ve diğerinin kısmi...

Van der Waals Etkileşimleri

1. Dipol – Dipol etkileşimleri İki polar molekül birbirine yaklaştığında zıt kutuplarının arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu şekilde polar...

Kalıcı ve Geçici Dipol

Van der Waals bağlarını anlayabilmek için polar ve apolar kavramlarını iyi bilmemiz gerekir. Bir kimyasal türde pozitif ve negatif yük yoğunluğu...

Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Maddelerin sıvı ve katı hâlleri maddenin yoğun fazları olarak adlandırılır. Yoğun fazda tanecikleri bir arada tutan etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Zayıf...

Zayıf Bağlar Arasındaki Bağ Enerjisi

Su buharı soğuduğunda önce sıvılaşır daha sonra ise katılaşır. Bu hâl değişimi sırasında madde enerji kaybeder ve daha kararlı hâle gelir....

Sonraki Sayfa »