Kader İnancı Testleri

Zekat ve Sadaka Testleri

Din ve Hayat Testleri

Hz. Muhammed’in Örnekliği Testleri

Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Testleri

Soru: Allah, kâinatta bulunan her şeyi belli bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Bu ölçü, evrendeki varlıkların tutarlı ve uyumlu bir sistem oluşturmalarını sağlamıştır. Allah’ın yarattığı hiçbir şeyde tesadüflere yer yoktur. Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrendeki Rastlantılar
B) Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
C) İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
D) Kader ve Evrendeki Yasalar

Soru: Evrendeki düzen ve bu düzenin devamlılığıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Evren ve evrenin içindeki varlıklar belli bir düzen ve ölçüye göre yaratılmıştır.
B) Her şeye hayat veren ve varlığı belli bir amaca göre yaratan Allah’tır.
C) Yaratma, sürekli olarak devam etmektedir.
D) Yaratma başlangıçta söz konusudur, süreklilik arz etmez.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar