Moleküllerin Polarlık ya da Apolarlığı 9.Sınıf Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Moleküllerin Polar ve Apolarlığı

Molekülde elektron yük dağılımı simetrikse yani dipol moment (bileşke kuvvet) sıfırsa molekül apolardır. Dipol moment sıfırdan farklıysa yani yük dağılımı asimetrikse molekül polardır.

 

Molekülde merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül polardır.

Aşağıdaki moleküller incelendiğinde

polar kovalent bağ olduğu görülür. Moleküldeki elektron yoğunluğu dengeli olduğundan dipol moment (bileşke kuvvet) sıfırdır. Dolayısıyla molekül apolardır.

polar kovalent bağ vardır. Molekülde elektron yoğunluğu asimetrik olduğundan yani dipol moment sıfırdan farklı olduğundan molekül polardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar