Örnekler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Eş dost bizim düğünümüze gelecek.
B) Beni yoruyorsun bir ileri bir geri yürüyerek.
C) Kümeler halinde sınıfın ortasında birleştik,
D) Gelmek ya da gelmemek konusunda özgürsün,


Benim aldığım kalem daha güzel.

Çirkin” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki “güzel” sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

A) Çirkin düşünceli insanlardan uzak durmalıyız.
B) Bu insanın zihniyeti çok çirkin, onunla konuşmayın.
C) Çirkin sözler söyleyip soğutma kendinden.
D) Şehrin ortasında çirkin binalar yükseliyor.


Okul bahçesinin korkulukları boyunca ileri geri yürür, kızlardan oluşan hayali grubumuzun önlenemez başarısından bahsederdik.

Yukarıdaki parçada geçen ikilemenin oluşum şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş anlamlı sözcüklerle oluşanlar
B) Yakın anlamlı sözcüklerle oluşanlar
C) Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle oluşanlar
D) Zıt anlamlı sözcüklerle oluşanlar


Eşyalarını sırt çantasına dolduran Yüzbaşı Tarık, hiç tereddüt etmeden dağa doğru tırmanan yola vurdu kendini. Askerleri ona emanetti ve hiçbirini geride bırakmaya niyeti yoktu, Kendini takip eden her asker, Yüzbaşı Tarık’ın kader arkadaşıydı bir anlamda. Dağdaki uzun yürüyüşleri boyunca kimse konuşmadı, şikayet etmedi, geride kalmadı.

Yukarıdaki paragrafta geçen sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yansıma sözcük kullanılmıştır.
B) Mecaz anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.
C) Soyut anlamlı sözcük vardır.
D) Özel İsim kullanılmıştır.


1. Bu işe girdiğinden beri iki yakası bir araya gelmiyor.
2. İnsanların bam teline basmanın bir yolunu buluyordu.
3. İki lafı bir araya getirip de ne düşündüğünü söyleyemedi.
4. Haberi duyunca başından kaynar sular döküldü.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yer alan deyim gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar