Bu kategoride 7. sınıf fen bilimleri dersi tüm ünite ve konularıyla ilgili online testler bulunmaktadır.  Testleri çözmeden önce ders notlarına göz gezdirmek isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz.
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Notları


7. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTLER


Güneş Sistemi ve Ötesi Testleri

Hücre ve Bölünmeler Testleri

Kuvvet ve Enerji Testleri

Saf Madde ve Karışımlar Testleri

Işığın Madde ile Etkileşimi Testleri

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Testleri

Elektrik Devreleri Testleri

Soru: Uzay ile ilgili yapılan çalışmalar için sadece yeryüzünde kullanılan aletler yeterli değildir. Bu yüzden bilim insanları uzaya gönderilebilecek ve bilgiler toplayarak bu bilgileri Dünya’ya gönderecek aletler geliştirmiştir. Semih Öğretmen uzay araştırmalarında kullanılan aletleri anlattıktan sonra tahtaya aşağıdaki şemayı çiziyor. Ancak şemada bazı bölümleri numaralandırıyor.
Hazırlanan şemada numaralarla gösterilen kavramlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı alet çok uzaktaki cismin daha küçük görünmesini sağlar.
B) 2 numaralı kavram “aynalı teleskop” olabilir.
C) 3 numaralı kavram “mercekli teleskop” olabilir.
D) 4 numaralı kavram “radyo teleskop” olabilir.

Soru: Bir grup amatör gök gözlemcisi kendi imkanlarını kullanarak nitelikli bir gözlem yapabilecekleri gözlemevi inşa etmek istemektedir. Kurmayı düşündükleri gözlemevinin nerede konumlandırılacağı ile ilgili birtakım araştırmalar yapmışlar ve araştırma sonuçlarını kendi aralarında aşağıdaki gibi paylaşmışlardır.
1. gözlemci: Ben geçen hafta boyunca Kocadağ denilen mevkide bulundum. Bulunduğum yer şehirden epey uzakta olduğu için şehir ışıklarından hiç etkilenmiyor. Aynı zamanda deniz seviyesine göre yüksekliği de epey fazla.
2. gözlemci: Ben kurmayı düşündüğümüz gözlemevinin konumu için Yaylacık ovasında araştırmalar yaptım. Buranın havası temiz ve nemli. Hava sıcaklığı yüksek. Buranın gündüzünde ve gecesinde hava genelde bulutlu oluyor.
3. gözlemci: Ben şehir merkezinde araştırmalar yaptım. Gözlemevini şehir merkezinde ve deniz seviyesinde bir arazide kurarsak hem ulaşım hem de elektrik, su problemi yaşamayız.
4. gözlemci: Bu bölgenin deprem riskinin en az olduğu yerin Çamalan adı verilen yerleşim yeri olduğunu öğrendim. Çamalan, deniz seviyesinden yüksek b ir konumda bulunuyor. Yerleşim yerinin genelinde gereksiz ve yanlış aydınlatmalardan kaçınılmış.
Gözlemcilerin paylaşımları dikkate alındığında kurulması düşünülen gözlemevinin konumu için hangilerinin söyledikleri uygun değildir?
A) 1 ve 4. gözlemcinin
B) 2 ve 3. gözlemcinin
C) 1, 2 ve 4. gözlemcinin
D) 2, 3 ve 4. gözlemcinin

Soru: Aşağıdakilerden hangisi mayoz için yanlış bir bilgidir?
A) Kromozom sayısını yarıya düşürerek kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
B) Parça değişimi ile tür içi çeşitliliği sağlar.
C) Bir hücreden iki hücre oluşur.
D) Oluşan hücreler genetik olarak birbirlerinden farklıdır.

Soru: A noktasından serbest bırakılan cisim şekildeki yolu izleyerek C noktasına kadar çıkabilmektedir. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cismin sahip olduğu mekanik enerji korunmuştur.
B) Sistem sürtünmelidir.
C) Cismin hareketi sırasında ısı açığa çıkmıştır.
D) Cisim B noktasından C noktasına çıkarken yavaşlamıştır.

Soru: Bir demir bilye aynı eğik düzlemden ve aynı yükseklikten ayrı ayrı serbest bırakılarak üç farklı yatay zeminde aldığı yollar ölçülüyor. Yapılan ölçümler sonucunda da aşağıdaki sütun grafiği çiziliyor. Yapılan işlemler ve çizilen grafik değerlendirildiğinde;
I. Sürtünme sonucu açığa çıkan ısı enerjisi en fazla L yüzeyinde, en az ise K yüzeyindedir.
II. Bu çalışmayla sürtünme kuvvetinin yüzeyin cinsine bağlı olup olmadığı araştırılmıştır.
III. M yüzeyinde bilyeye etki eden sürtünme kuvveti K yüzeyinkinden fazla, L yüzeyinkinden azdır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğru olur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar