Hikayede Anlatım Teknikleri


Kategoriler: Hikaye (Öykü), Türk Dili ve Edebiyatı

HİKAYEDE ANLATIM TEKNİKLERİDiyalog Tekniği: Birden çok kişinin başından geçen olayların anlatıldığı hikayelerde diyaloglara yer verilir. Olayın aktarımında kullanılan diyalog, hikayede iki veya daha çok kimsenin konuşmasına dayalı, okurda gerçeklik izlenimini artırmak için kullanılan anlatım tekniğidir. Diyalog sayesinde hikaye kişilerinin duygu ve düşünce dünyaları daha somut, gerçekçi biçimde anlatılır.

İç Konuşma Tekniği: İç konuşma, hikayede kişilerin, iç dünyasını yansıtacak şekilde kendi kendine konuşmasıdır. Bu anlatım tekniği ile kahramanın bilinmeyen yönleri okura verilmeye çalışılır. İç konuşmada kahramanın “nası|” düşündüğü ya da hissettiği öncelik kazanır. İç konuşma, konuşma dilinin serbestliğiyle yapılan “sessiz” bir konuşmadır, hikayeye zenginlik ve etkileyicilik katan bir unsurdur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi