BİREY VE TOPLUM

KÜLTÜR VE MİRAS

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

ETKİN VATANDAŞLIK

KÜRESEL BAĞLANTILAR

Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğu bilincini kazandırır.

Bu bilinci kazanan bir bireyden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?

A) Küresel sorunlara tepkisiz kalır.
B) Milli değerlerin değiştirilmesi için çalışır.
C) Bireysel çıkarlarının korunmasına öncelik verir.
D) Hukuk kurallarının kişilere göre değişmeyeceğini savunur.


“Toplumun bir parçası olan bireyler, sahip olduğu hakları kullanırken sorumluluklarını da yerine getirmelidir.”

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki bilgiye ters düşer?

A) Toplu taşıma araçlarına binerken sıra beklemem.
B) Ailemden aldığım harçlığı tasarruflu olarak kullanırım.
C) Kütüphaneden aldığım kitaplara hiçbir zarar vermem.
D) Müzik dinlerken sesi, çevremdekileri rahatsız etmeyecek kadar açarım.


İlk Çağ uygarlıklarından Sümerler;
İnsanlar üzerinde etkili olduklarına inandıkları gök cisimlerini incelediler,
Halkı özgürler ve esirler olmak üzere ikiye ayırdılar,
Site adı verilen şehir devletleri şeklinde yönetildiler.

Yukarıdaki bilgiler Sümerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?

A) Halkı sınıflara ayırdıklarının
B) Yalnızca dinî alanda faaliyet yürüttüklerinin
C) Astronomi alanında çalışmalar yaptıklarının
D) Merkeziyetçi bir yönetim anlayışına sahip olmadıklarının


Manyas Kuş Cenneti Millî Parkı farklı türden sayısız kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Hemen her mevsim kuşların beslenmesine, barınmasına ve kuluçkaya yatmasına imkân sağlayan uygun bir iklime sahiptir.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Birçok kuşun barındığı bir yer olduğu
B) Her mevsimde kuşların uğrak yeri olduğu
C) Daha çok yabancı turistler tarafından ziyaret edildiği
D) Farklı türden kuşlar için uygun iklime sahip olduğu


Dinî bayramlarımızdan olan Ramazan ve Kurban bayramlarında geçmişte olduğu gibi bugün de yoksul insanlara yardım edilir, çocuklar sevindirilir ve yaşlı insanlar ziyaret edilir.

Yukarıdaki bilgiler, dinî bayramların aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığının göstergesi değildir?

A) İhtiyaç sahiplerinin gereksinimlerinin giderilmesine
B) Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlenmesine
C) Kültürel değerlerin devamlılığının sağlanmasına
D) Toplumda fikir ayrılıklarının yaşanmasına


Marmara Bölgesi, fiziki haritada daha çok yeşil renk ile gösterilir. Bölgede ulaşım faaliyetleri gelişmiştir. Tarımsal faaliyetlerde makine kullanımı yaygındır.

Bu durumun ortaya çıkmasında Marmara Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) İklim çeşitliliğinin görülmesinin
B) Nüfus miktarının fazla olmasının
C) Yeryüzü şekillerinin sade olmasının
D) Ekonomik faaliyetlerinin çeşitlilik göstermesinin


Yerleşmenin temelinde doğal çevrenin etkisi görülür. Ancak nüfus artışı, daha iyi koşullarda yaşama isteği ve çocukların eğitimi gibi nedenler, köyden
kente yapılan göçleri artırmaktadır.

Buna göre, göç hareketlerinin kentlerde aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenemez?

A) İşsizliğin artmasına
B) Konut ihtiyacının artmasına
C) Sanayi faaliyetlerinin durmasına
D) Ulaşım sorunlarının yaşanmasına


Sürekli yağan yağmur ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren su kütlesine sel denir. Sel felaketi, ülkemizde daha çok Karadeniz ve Marmara bölgelerinde görülür. Sel felaketinin meydana gelmesine ortam hazırlayan bazı nedenler vardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıda üzerinde durulan nedenler arasında gösterilemez?

A) Ormanların tahrip edilmesi
B) Can ve mal kayıplarının yaşanması
C) Kısa sürede yağan yağışların çok fazla miktara ulaşması
D) Toprağın, yağışla gelen suları zemine sızdırmaması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar