Doğal Sistemler Testleri

Beşerî Sistemler Testleri

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Testleri

Çevre ve Toplum Testleri

Soru: Ticaret rüzgârları olarak da bilinen alize rüzgârları 300 enlemlerinden 00 enlemine doğru esen sürekli rüzgârlardır. Bu rüzgârlar Kuzey Yarım Küre’de kuzeydoğudan, Güney Yarım Kürede ise güneydoğudan eserler. Alizeler örneğinde olduğu gibi dünyadaki diğer sürekli rüzgârların yönlerinde de sapmalar olmaktadır. Verilen bilgide sürekli rüzgârların sapmasına aşağıdakilerden hangisi neden olmaktadır?
A) Dünya’nın yıllık hareketi
B) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açı
C) Dünya’nın günlük hareketi
D) Enlemler arasındaki uzaklık
E) Enlemler arasındaki sıcaklık farkı

Soru: Orta Çağ Avrupası’nda diğer bilimlerde olduğu gibi coğrafya da, kilisenin baskısı ile uzun bir duraklama dönemine girmiştir. Bu dönemde coğrafyada bilim mirasına katkı sunmayı, İslam coğrafyacıları üstlenmiştir. Müslüman bilim insanları; Kıblenin, dini günlerin ve namaz vakitlerinin doğru tespit edilebilmesi için uzun yıllar Güneş ve Ay’ın değişen durumlarını gözlemlemeye ihtiyaç duymuşlardır. Bu nedenle İslam dünyasında coğrafyaya duyulan ilgi fazla olmuştur.
Coğrafya biliminin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi anlatılan dönemde çalışma yapan bilim insanlarından değildir?
A) Biruni    B) İbni Sina    C) İdrisi
D) Eratosthenes    E) İbn Battuta

Soru: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğal çevrenin insan yaşamına etkisine örnek gösterilemez?
A) Kutuplar ve çevresinde yerleşmenin az olması
B) Kurak bölgelerde konut yapımında toprak malzeme kullanılması
C) Akdeniz iklim kuşağında deniz turizminin gelişmesi
D) Sanayileşmiş bölgelerin çok fazla göç alması
E) Dağlık ve engebeli yerlerde dağınık yerleşmelerin görülmesi

Soru: Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konular arasında yer almaz?
A) İnsanların Dünya üzerinde dağılışı
B) İnsanların genetik yapısı
C) Ekonomik faaliyetler
D) Dünya’nın hareketleri ve sonuçları
E) Yeryüzünde görülen iklim tipleri

Soru: 21 Haziran’da K merkezinde Güneş bir gün süreyle batmazken, L merkezinde 16 saat gündüz, M merkezinde 11 saat gündüz yaşanmaktadır. Buna göre, verilen merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) K ve L merkezleri Kuzey Yarım Küre’dedir.
B) M merkezi Ekvator’a daha yakındır.
C) K ve L merkezlerinden aynı anda farklı mevsim yaşanır.
D) M merkezi Güney Yarım Küre’dedir.
E) K merkezi Kuzey Kutup Noktası’na daha yakındır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar