BİREY VE TOPLUM

KÜLTÜR VE MİRAS

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

ETKİN VATANDAŞLIK

KÜRESEL BAĞLANTILAR

İpek Yolu, Türklerin elinde bulunduğu süre içinde Türk devletleri kısa sürede gelişip zenginleşmiş ve güçlü devletler hâline gelmiştir. Bu yolu ellerinde tutamadıkları zaman ise kısa süre içinde yıkılış sürecine girmişlerdir.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

A) İpek Yolu’nu sadece Türklerin kullandığını
B) İpek Yolu’nun zaman içinde ekonomik önemini kaybettiğini
C) İpek Yolu’ndan elde edilen gelirin devletler arasında paylaşıldığını
D) İpek Yolu’nun, Türk devletlerinin ekonomik ve siyasi gücü üzerinde etkili olduğunu


Orta Asya’da yaşayan Türklerin atı evcilleştirmeleri ve tekerlekli arabaları kullanmaları, onların uzak bölgelere ulaşmasını sağladı. Bununla birlikte Türkler gittikleri yerlere yerleşmede ve yeni bir yurt edinmede zorluk çekmediler.

Bu durumun ortaya çıkmasında Türklerin hangi özelliğinin etkili olduğu söylenemez?

A) İyi teşkilatçı olmalarının
B) Uygarlık alanında ilerlemelerinin
C) Askerî açıdan güçlü olmalarının
D) Kut anlayışına sahip olmalarının


Orta Asya’dan yapılan büyük Türk göçlerinden sonra burada kalan Türk boyları, Orhun ve Selenga ırmakları arasında güçlü devletler kurdular. Türklerin kurdukları bu devletlerin askerî, siyasi ve kültürel yapısı daha sonra kurulan Türk devletlerini ve Avrupa uygarlıklarını etkiledi.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?

A) Türklerin yerleşim yeri olarak akarsu boylarını tercih ettiğinin
B) Göçlerden sonra Orta Asya’daki Türk varlığının devam ettiğinin
C) Türk boyları arasındaki mücadelelerin Orta Asya’dan göçleri başlattığının
D) Türk devletlerinin, farklı alanlarda kendisinden sonraki devletleri etkilediğinin


Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra, Medineli Müslümanlar ile Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar kardeş ilan edildi.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine
B) Toplumsal hayatta sorunların yaşanmasına
C) Halkın devlet yöneticilerine olan güveninin azalmasına
D) Medinelilerin, Mekkeli Müslümanları denetim altına almasına


Hz. Osman Dönemi’nde İran’ın fethi tamamlandı. Ceyhun Irmağı’nı geçen İslam ordusu ilk defa Türklerle karşılaştı. Ancak İslam ordusu Türklerle yaptığı mücadelede başarılı olamadı.

Buna göre, Hz. Osman Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslam Devleti’nin İran topraklarını ele geçirdiği
B) İslam dininin Türkler tarafından kolayca benimsendiği
C) Türklerin, İslam orduları karşısında başarı elde ettiği
D) Türkler ile Müslümanlar arasında mücadelelerin başladığı


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar