Kimya Bilimi Testleri

Atom ve Periyodik Sistem Testleri

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Testleri

Maddenin Halleri Testleri

Doğa ve Kimya Testleri

Soru:
* Yemek sodası
* Kireç taşı
* Sud kostik
Yukarıda veriler üç bileşiğin formüllerindeki ortak elementler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yalnız Na    B) Yalnız C    C) Yalnız O
D) H ve Na    E) H ve O

Soru:
* Potas kostik
* Sönmüş kireç
* Amonyak
* Sirke asidi
* Zaç yağı
Yukarıdaki bileşikler, formüllerindeki atom sayısı artacak şekilde sıralandığında baştan 4. bileşik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Potas kostik    B) Sönmüş kireç    C) Amonyak
D) Sirke asidi    E) Zaç yağı

Soru: Sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmak için aşağıdaki kimyasallardan hangisinden yeterince vücudumuza almamız gerekir?
A) Cıva   B) Kurşun   C) Sodyum
D) Azotdioksit   E) Karbonmonoksit

Soru: Selçuk, akşam evde öksürmeye ve ateşi çıkmaya başlayınca coranavirüs bulaştığından şüphelenip maske takarak hastanenin acil servisine müracaat etmişir. Doktor coranavirüsün bulaşıp bulaşmadığını anlamak için akciğer tomografisi çektirmesini ve kan tahlilleri yaptırmasını istemiştir. Selçuk akciğer tomografisi çektirmek için önce hastanenin radyoloji servisine daha sonra kan tahlili için kan verme ünitesine gitmiştir. Burada kolundan kan alınmadan önce kolu yanıcı özelliğe sahip alkolle sterilize edilmiştir. Yukarıdaki parçada Selçuk’un radyoloji servisinde ve kan aldırırken koluna sürülen alkolün şişesinde gördüğü güvenlik uyarı işaretleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru: Mehmet, laboratuvarda titrasyon deneyinde kullanmak üzere sulu NaOH çözettisini, sırasıyla aşağıdaki işlemleri uygulayarak elde etmiştir.
I. Spatül yardımı ile bir miktar katı NaOH alır.
II. 500 mL hacimli erlenmayer içerisine bir miktar su koyar ve aldığı katı NaOH bileşiğini erlenmayere ekler.
III. Bir baget yardımıyla karışımı karıştırarak NaOH katısının tamamını çözer ve karışımın hacmini saf su ekleyerek 500 mililitreye tamamlar.
IV. Hazırladığı bu çözeltiyi titrasyon işleminde kullanacağı büret içerisine koyar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Mehmet’in çözeltiyi hazırlarken kullandığı malzemelerden biri değildir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar