Roketler üç kısımdan oluşur. Birinci kısım roketin genelde ucunda bulunan yük kısmıdır. Bu kısımda bulunan yük bazen bir uydu, bazen bir uzay mekiği olabilir. İkinci kısım yakıt kısmıdır. Yakıt kısmı roketin toplam ağırlığının çok büyük bir kısmını oluşturur. Yakıt kısmı yanıcı ve yakıcı madde taşıyan tanklardan oluşur. Üçüncü kısım ise roket motorudur.

Yukarıda uzay roketleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?

1. Uzay mekikleri bir roket değil, roket üzerine yerleştirilmiş bir yüktür.
2. Uzay roketlerinin ağırlıklarının büyük bir kısmı motor kısmıdır.
3. Uzay roketlerinde kullanılan yakıtlar atık madde oluşturmaz.

A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3


Ayla, defterine bir organelin üç tane özelliğini doğru bir şekilde yazıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri olamaz?

A) Tüm hücrelerde bulunur.
B) İğ ipliklerini oluşturur.
C) Protein sentezi yapar.
D) Sitoplazmadaki en küçük organeldir.


Öğretmen: Dünya üzerinde çok güç kaldırabileceğimiz bir cismi Ay’da kolayca kaldırabiliriz. Bunun nedeni nedir?

Melike: Cismin Ay’daki kütlesinin, Dünyadaki kütlesinden az olmasıdır.
Ceyhun: Ay’daki çekim kuvvetinin, Dünya’daki çekim kuvvetinden az olmasıdır.
Serpil: Cismin Ay’daki kütlesinin, Dünya’daki kütlesinden fazla olmasıdır.
Beyhan: Ay’daki çekim kuvvetinin, Dünya’daki çekim kuvvetinden fazla olmasıdır.

Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur?

A) Melike B) Ceyhun C) Serpil D) Beyhan


Öğretmen: Homojen ve heterojen karışımlar arasındaki farklar nelerdir.7

Öğretmenin sorduğu yukarıdaki soruya Gizem, Hande, Zeynep ve Havva’dan hangisinin verdiği cevap doğrudur?

A) Gizem: Homojen karışımlardaki maddeler özelliklerini kaybeder, heterojen karışımlardaki maddeler özelliklerini kaybetmez.
B) Hande: Homojen karışımlardaki maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılır, heterojen karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılmaz.
C) Zeynep: Homojen karışımlardaki maddeler kolaylıkla seçilebilir, heterojen karışımlardaki maddeler kolaylıkla seçilemez.
D) Havva: Homojen karışımların bir kimyasal formülü vardır, heterojen karışımların bir kimyasal formülü yoktur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar