Coğrafya Doğa ve İnsan Test Soruları

Soru: Coğrafya, yeryüzünü ve onun farklı bölgelerini, insanların yaşam alanı olarak inceleyen ve tanıtan bilim dalıdır. Coğrafya, yeryüzündeki doğa olaylarını ve insan faaliyetlerini incelerken bunlar arasında ilişki kurar. Böylece olayları bir bütün olarak kavramamızı sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, coğrafya biliminin ilgilendiği konulardan biri değildir?
A) Dünya’nın günlük ve yıllık hareketinin sonuçları
B) Ekonomik faaliyet türlerinin dağılışı
C) Göç hareketlerinin neden ve sonuçları
D) Salgın hastalıkların nedenleri ve tedavileri
E) Yer şekillerinin oluşum süreçleri

Soru: – Orman yönünden zengin bölgelerimizdeki köylerde, konut yapı malzemesi olarak ağaç (ahşap) kullanılırken, kurak iç bölgelerimizde daha çok toprak (kerpiç) kullanılması
– Kışınki ısınma giderlerinin iç bölgelerimizde fazla, kıyı bölgelerimizde daha az olması
– Güneydoğu Asya ülkelerinde insanların beslenmesinde pirincin, Japonya ve Grönland’da balığın önemli yer tutması
Yukarıdaki gözlemler, aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir?
A) Doğal koşulların farklılık göstermesiyle
B) İnsanların yaşam tarzlarının her yerde aynı olmasıyla
C) İnsanların gelir düzeylerinin farklılık göstermesiyle
D) İnsanların doğayı etkilemesiyle
E) Doğadan yararlanma olanaklarının her yerde aynı olmasıyla

Soru: Coğrafyada bağlantı (karşılıklı ilgi) ilkesi, coğrafi olayların birbirleri ile karşılıklı ilişkilerini araştırır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bağlantı (karşılıklı ilgi) ilkesiyle ilgili bir sorgulamadır?
A) Bu köydeki hayvanlarda görülen hastalık ne zaman başlamıştır?
B) Bu bölgedeki fay hatlarının dağılışıyla depremlerin oluşumu arasında nasıl bir ilişki vardır?
C) Asya Kıtasında nüfusun en fazla olduğu bölgeler nerelerdedir?
D) Dünya’nın orman bakımından zengin bölgeleri hangi kıtalardadır?
E) Kasırga gibi şiddetli rüzgârlar neden oluşur?

Coğrafi Konum Test Soruları

Soru: Bir yerin Ekvator’a ve Greenwich’e göre belirlenen yerine, o yerin matematik konumu denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi matematik konumla açıklanamaz?
A) K noktasının yerel saatinin L`ninkinden ileri olması
B) İki noktadan birinin Kuzey Yarım Küre’de, diğerinin Güney Yarım Küre’de yer alması
C) X noktasının deniz seviyesinden olan yükseltisinin, Y’ninkinden fazla olması
D) Farklı enlemlerde yer alan iki noktada Güneş’in aynı anda doğup, aynı anda batması
E) Aynı enlemdeki iki noktadan M’de öğle vakti yaşanırken, N’de öğleden sonra yaşanması

Soru: Kutup noktalarını birleştiren ve paralelleri dik kestiği varsayılan yaylara meridyen denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin
özelliklerinden biri değildir?
A) Aralarındaki uzaklık, kutuplardan Ekvator’a doğru gidildikçe azalır.
B) Bir paralel boyunca birbirlerinden eşit uzaklıkta bulunurlar.
C) Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktaların yerel saati aynıdır.
D) Kutup noktalarında birleştiklerinden boyları birbirine eşittir.
E) Başlangıç meridyeninden başlayarak 180’i doğuda, 180’i batıda olmak üzere toplam 360 tanedirler.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar