Bu kategoride 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi tüm ünite ve konularıyla ilgili online testler bulunmaktadır.


5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ


Allah İnancı Testleri

Ramazan ve Oruç Testleri

Adap ve Nezaket Testleri

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı Testleri

Çevremizde Dinin İzleri

Soru: Erdal, kötülükleri sadece insanların olduğu yerde değil, hiç kimsenin olmadığı yerde de yapmazdı. O, gizli ve açık, küçük ve büyük her türlü kötülükten, günahtan kaçınmaya çalışırdı. Bunun iyi bir insana ve Müslümana yakışmaya:ağını bilirdi. Kötülüğü sadece insanların gördüğü yerde değil, gizli yerlerde de yapmayan Erdal’ı, böyle davranmaya yönlendiren Allah“ın hangi sıfatıdır?
A) Allah’ın ölümsüz bir varlık olduğunu bilmesi
B) Allah’ın dilediği her şeyi yapabileceğine inanması
C) Allah’ın her şeyi bildiği ve gördüğüne inanması
D) Allah’ın başlangıcının olmadığına inanması

Soru: Aybüke, 5. sınıftaydı. Tenefüs olmuş, bütün sınıf dışarı çıkmıştı. Sınıfta sadece kendisi kalmıştı. Aybüke, yerde 5 lira gördü. Çevresine baktı, hiç kimse yoktu. Parayı aldı, Yukarıdaki metni göz önüne aldığımızda aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış olur ve Allah’a inanan insana yakışmaz?
A) kimse görmeden cebine koyup harcadı.
B) paranın sahibini buldu ve ona verdi.
C) parayı alıp okul idaresine teslim etti.
D)arkadaşlarına, para kaybeden olup olmadığını sordu.

Soru: Bilerek ya da bilmeyerek günah işleyen, hata yapan, yanlış davranışta bulunan biri hangisini yapmamalıdır?
A) Allah’a dua edip bağışlanma dilemelidir.
B) Yaptığı kötülüğü fark edip pişmanlık duymalır dır.
C) işlediği günahutanıdığı herkese anlatmalıdır.
D) Bir daha aynı kötülüğü yapmamakta kararlı olmalıdır.

Soru: “Dua ağızdan değil, yürekten gelmelidir.” sözü ne anlatmak istemektedir?
A) Dua yüksek sesle değil, sessizce yapılmalıdır.
B) Dua eden kişi içten ve samimi olmalıdır.
C) Dua her zaman ve heryerde edilmelidir.
D) Herkes duayı kendi konuştuğu dilde yapmalıdır.

Soru: Allah, insanı üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Ona, diğer varlıklarda bulunmayan bazı özellikler vermiştir. Rabb’imiz, insana yiyecek, içecek, hava, su, Güneş vb. pek çok nimet de vermiştir. Bütün bunlara karşılık Yüce Allah, insanı yaptıklarından sorumlu kılmıştır. İnsanın yaptıklarından sorumlu olmasının en temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışıp üretebilmesi
B) Akıllı olması
C) Güçlü olması
D) Konuşabilmesi

Soru: Güneş’in, Ay’ın, yıldızların, denizlerin, dağların, ağaçların, hayvanların ve tabii ki biz insanların mükemmel bir şekilde yaratıldığını görürüz. Sonra aklımıza şu sorular gelir: “Bütün bunlar nasıl var oImuştur?”, “Evrendeki bu varlıklar kendi kendine var olabilir mi?”, “Herşeyi mükemmel bir şekilde yaratanın, tüm Varlıklardan daha mükemmel ve üstün olması gerekmez mi?” Bu soruların cevabını arayan Müslüman bir kişi hangi cevaba ulaşmış olabilir?
A) Evrendeki her şeyin bir yaratıcısı olduguna
B) Evrenin kendi kendine var olduğuna
C) Evrende büyük patlama olduğuna
D) Evrenin düzeni olduğuna


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar