Soru: Cinsiyet belirleme, suçluyu bulma gibi olaylarda DNA analizleri kullanılır. Bunun sebebi nedir?
A) Her canlının özelliğinin aynı olması
B) Her canlının DNA’sının aynı olması
C) Her canlının nükleotitlerinin aynı olması
D) Her canlının DNA dizilişinin farklı olması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın görevi değildir?
A) Hücreye madde giriş çıkışını yönetme
B) Hücre bölünmesini kontrol etme
C) Hücredeki ribozomları üretme
D) Hücrenin hayatsal olaylarını yönetme

Soru: Ben halamın kızıyla evlendim. Bu evlilikten özürlü bir çocuğumuz meydana geldi. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A) Halamın kızının hücre yapısının benden farklı olması
B) Akrabaların protein ve gen benzerliğinin fazla olması
C) Benim sürekli hastalanıp doktora gitmem
D) Halamın gen yapısının benimkinden farklı olması

Soru: DNA’lardaki genetik şifrenin bozulmasına mutasyon denir. Mutasyonlar radyasyon, kimyasal maddeler, organik olmayan gıdalar yoluyla gerçekleşebilir.
Buna göre,
l. Mutasyonlar genellikle zararlıdır.
ll. Mutasyonlar sonucunda bazı hastalıklar meydana gelebilir.
lll. Mutasyonlar canlının ömrünü uzatır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

Soru: l. ipliklerin karşısına uygun nükleotitler gelir.
ll. İki ipliği bir arada tutan hidrojen bağları yeniden kurulur.
lll. Yeni DNA’lar oluşur.
lV. DNA sarmalı fermuar gibi açılır.
DNA’nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olayların doğru sıralamasını yazın.

Soru:
– İğ iplikleri kısalır, kromozomların sentromerleri ve kromatitleri birbirlerinden ayrılıp zıt kutuplara doğru hareket ederler.
– İğ iplikleri sentrozom organeli tarafından oluşturulur.
Özellikleri verilen hücre ve bölünme evresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bitki hücresi – I. evre
B) Hayvan hücresi – III. evre
C) Bitki hücresi – II. evre
D) Hayvan hücresi – II. evre

Soru: 10 kromozomlu bir hücrenin geçirdiği yukarıdaki evreler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mitoz sonucu aynı özellikle iki tane, “2n” kromozomlu hücre oluşur.
B) Döllenme sonucu oluşan zigotta 10 kromozom bulunur,
C) Mayoz sonucu oluşan hücrelerde, 2 kromozom bulunur,
D) Mayoz sonucu farklı özellikte 4 tane, “n” kromozomlu hücre oluşur.

Soru: Hücre bölünmesi sırasında sitoplazma bölünmesi, hayvan hücrelerinde boğumlanarak, bitki hücrelerinde ise ara lamel oluşturularak sağlanır. Buna göre, sitoplazma bölünmesinin farklı gerçekleşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Bitki hücrelerinde sentrozomların bulunması
B) Bitki hücrelerinde hücre çeperinin bulunması
C) Hayvan hücrelerinde plastitlerin bulunmaması
D) Bitki ve hayvan hücrelerinin kromozom sayılarının farklı olması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar