Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Biyografi - Otobiyografi, Türk Dili ve Edebiyatı

Genellikle toplumda bilim ve sanat alanlarının herhangi bir dalında etkinlik göstermiş, başarı kazanmış, toplumda kendine bir yer edinmiş kişilerin kendi yaşamını anlattığı düzyazı biçimine Otobiyografi denir. Biyografide üçüncü kişili anlatım kullanılırken otobiyografide birinci kişili anlatım kullanılır. Bu yönüyle otobiyografi anı türüne yaklaşır. Ne var ki anı gibi, yaşama serüveninin dışına çıkmaz, otobiyografi yazarının dönemini yansıtmak gibi bir kaygısı yoktur.

Otobiyografinin değeri, geniş ölçüde yazarının içtenliğine, gerçeğe bağlılığına, doğallık ve yalınlığına bağlıdır. Önemli olan yaşananı, “ben”in içinde kalarak vermesidir. Bu yönden otobiyografide benmerkezcilik ağır basar.

Otobiyografinin en belirleyici yönü, yazarın kendi özel dünyasıyla sınırlandırılmış olmasıdır. Kendi özel duygularını, yönelimlerini anlatır. Kısacası kendi öz yaşam serüvenini kendi kalemiyle dile getirir, bu serüveni dilim dilim başkalarının gözleri önüne serer. Otobiyografi yazarı en çok anılarından yararlanır.

Bir metinden kısaltılarak alınan bu yazı, Otobiyografi türüne bir örnektir. Görüldüğü gibi yazar, kendi ağzından kendi öyküsünü anlatıyor. Nerede doğduğunu, nasıl bir ailenin çocuğu olduğunu , ilk çocukluk yıllarının nasıl geçtiğini anlatıyor bize. Bunu yaparken olabildiğince içten, yalın, doğal bir tavır sürdürüyor. Acılarını, sıkıntılarını gizlemiyor. Başına gelenlere değiniyor kısa kısa.

Otobiyografinin Özellikleri

  • Bir kişinin kendi yaşamını yazılı olarak anlatmasına “Otobiyografi” adı verilir.
  • Kişinin kendisiyle ilgili vermek istediği bilgilerin yanı sıra belge ve fotoğraflara da yer verilebilir.
  • Kişinin gelecek kuşaklar tarafından tanınmasını sağlar.
  • Otobiyografi, biyografinin birçok özelliğini taşır.
  • Otobiyografik metinlerde birinci tekil kişi anlatım benimsenir, bu sebeple özneldir.
  • Otobiyografinin en belirleyici yönü, yazarın kendi özel dünyasıyla sınırlandırılmış olmasıdır.
  • Yazar, yaşanılanı kendi “ben”i içinde verir. Bu yönden otobiyografilerde “benmerkezcilik” ağır basar; yazar sürekli belleğini yoklayarak kendi içine bakar.
  • Otobiyografi, anı ve yaşantılara dayanır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar