Soru: Aşağıdakilerin hangisi, bu özdeyişte işlenen düşünceye daha yakındır?
A) Eğitim, kolay kazanılmayan zor ve uzun bir süreçtir.
B) Eğitim, yaşamımızı sürdürebilmek için bir gereksinimdir.
C) İnsanların başarı elde edebilmeleri eğitime bağlıdır.
D) Kendini geliştirip yenilemeyenler başarılı olamazlar.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Oyun, bir taşra kasabasındaki olayları anlatıyor.
B) Bir ulusu yaşatan, o ulusun sanatçılarıdır.
C) Başarılı insan, kendine uygun işlerde çalışan insandır.
D) Türkiye kadar zengin birtarih mirasına sahip ülke yoktur.

Soru:
1. Dolaylı anlatımlı cümleye yer verilmiştir.
2. Hayal ürünü unsurlar içermektedir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu iki duruma ilişkin özellikler birlikte verilmiştir?
A) Küçük kurbağanın zamanla bir prense döneceğini söylemiş yaşlı büyücü. Gel zaman git zaman dediği de çıkmış.
B) Kar yağışı tüm şiddetiyle sürüyordu. Altın Nine, sığındığı evde pek mutlu değildi. “Kendime kalacak bir yer bulmalıyım.” diye düşündü.
C) Gül Kız’ın on parmağında on marifet… Parmağını oynatır oynatmaz tüm dilekleri oluyormuş.
D) Burası yaşadığım yerden daha soğuktu. Görevim bittiğinde buradan ayrılacağımı söyleyince köylüler buna çok üzülmüşlerdi.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimlemeye yer verilmemiştir?
A) Cemile, güler yüzlü, konuşkan, şık bir hanımdı.
B) Otobüs şoförü arka sokakta indirdi bizi.
C) Köşk, çınar ağaçları arasında şirin bir yapıydı.
D) Paşa; sivil giyimli, orta boylu, hoşgörülü biriydi.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygu ve düşüncelere yer verilmemiştir?
A) Şiir kitapları duyguları kabartmak için yazılıyor.
B) Son yıllarda çok fazla şiir kitabı basılmıyor.
C) Artık kimse duygulanmıyor, düşünmüyor.
D) Duygulanmayan kimselere taş kalpli denmelidir.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A) Bu köyde yaşamak, bana huzur veriyor.
B) Yazar, kahramanlarını başarıyla anlatıyor.
C) Küresel ısınma, canlıları olumsuz etkiliyor.
D) Bugün çok güzel görünüyorsun.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hoş karşılanmayan veya şaşılacak bir durum” anlatılmaktadır?
A) Artık onunla birlikte olamayız.
B) Eyvah, yine kaçırdım vapuru!
C) Bu ne biçim iş böyle!
D) Doğrusu seni hiç aramamalıydım.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar