Bu kategoride 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi tüm ünite ve konularıyla ilgili online testler bulunmaktadır.


6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Testleri

Namaz Testleri

Zararlı Alışkanlıklar Testleri

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatı Testleri

Temel Değerlerimiz

Soru: Allah peygamberleri insanlardan değil de meleklerden seçseydi bu durumda,
I. İnsanların onlarla iletişim kurması zor olurdu.
II. İnsanların onları örnek almaları zor olurdu.
III. İnsanların, ölümsüz olması gerekirdi.
IV. İnsanların melek olup uçması gerekirdi. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II     C) I, II ve III
B, II ve III   D) III ve IV

Soru: Peygamberlerin örnek alınmalarının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İnsan olmaları
B) Geleceği bilmeleri
C) Dürüst ve güvenilir olmaları
D) İnsanları hakka davet etmeleri

Soru: Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi insanlara büyük kolaylıklar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisini bunlardan biri sayılamaz?
A) Vahyin anlaşılması
B) Vahyin kabul edilmesi
C) Vahyin hayata uygulanması
D) Vahyin ezberlenmesi

Soru: İnsanlar arasından peygamber seçilmesine itiraz edenlerin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberin çağrısını kabul etmek istememeleri
B) Meleklerin kendilerini daha güzel eğiteceklerine inanmaları
C) Doğaüstü güçlere sahip varlıkların peygamber olmalarını istemeleri
D) Meleklerin daha kolay örnek alınacağını iddia etmeleri

Soru: Allah, peygamberleri insanlar arasından seçmekle insanlara büyük bir iyilikte bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?
A) İnsanların kendi cinsleri ile daha kolay anlaşabilmeleri
B) Peygamberlerin insanların dertlerinden anlayabilmeleri
C) İnsanların onları kendilerine rehber edinebilmeleri
D) Diğer insanların da peygamber olma isteklerinin olabilmesi

Soru: Yüce Allah, peygamberleri insanlar arasından seçip görevlendirmiştir. Peygamberler, insan ok dukları için insanlarla rahat ve kolay bir şekilde iletişim kurabilmişlerdir. Onları dine inanmaları konusunda ikna edebilmişlerdir. İçinde yaşadıkları toplumu çok iyi tanıdıkları için toplumda yaşanan sorunlara çözümler getirebilmişlerdir. Yaşamları ve güzel ahlaklarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Eğer peygamberler insanlar arasından seçilmeseydi, insanlar onları örnek alamaz-dı. insanlarla iletişim kurmakta, onları din ve inanç konusunda ikna edemezlerdi.
Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı vardır?
A) Allah niçin vahiy göndermiştir?
B) Allah niçin insanlara peygamber göndermiştir?
C) Allah peygamberleri niçin insanlar arasından seçmiştir?
D) İnsanlar arası iletişimin sürekli ve sağlıklı olması neden önemlidir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar