Bu kategoride 7. sınıf sosyal bilgiler dersi tüm ünite ve konularıyla ilgili online testler bulunmaktadır.  Testleri çözmeden önce ders notlarına göz gezdirmek isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları


7. SINIF SOSYAL BİLGİL TESTLER

Birey ve Toplum Testleri

Kültür ve Miras Testleri

İnsanlar, Yerler ve Çevre Testleri

Bilim, Teknoloji ve Toplum Testleri

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Testleri

Etkin Vatandaşlık Testleri

Küresel Bağlantılar Testleri

Soru: Öğretmen, Bora ve Aylin’e ortak bir ödev vermiştir. Bora çalışmak istememekte ve ödevin hazırlanmasını tamamen Aylin’e bırakmaktadır. Bu durum karşısında Aylin, Bora’ya aşağıdakilerden hangisini söylerse etkili iletişim kurmayı amaçladığı söylenebilir?
A) “Sen hep bencil davranırsın zaten.”
B) “Ödevi seninle yapmaktan bıktım artık”
C) “Bu sorumluluk ikimize ait, senin de katkı sağlayabileceğini düşünüyorum”
D) “Yeter artık, sorumsuzluğundan çok sıkıldım, bundan sonra ödevi tek başına yap”

Soru: Selçuk Bey iletişim kurarken dikkat ettiği notları şöyle ifade etmiştir: “Çevremdeki kişilerin her konuda benimle aynı düşünmelerini beklemiyorum. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Olayları çok yönlü olarak değerlendirip, konuyla ilgili farklı fikirleri dinliyorum. Karşımdaki kişi konuşurken seçtiği sözcüklerin yanında duruş biçimine, yüz ifadesine, el ve kol hareketlerine de dikkat ediyorum!” Yukarıdaki ifadelerine bakılarak Selçuk Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?
A) Sözlü ve sözsüz mesajları dikkate aldığı
B) Çevresindeki kişileri fikirleriyle etkilemeye çalıştığı
C) Karşılaştığı olayları farklı açılardan değerlendirdiği
D) Farklı duygu ve düşünceleri hoşgörü ile karşıladığı

Soru: Zeren Öğretmen’in verdiği bilgilere göre, aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) Balkanlardaki Türk nüfusu artmıştır.
B) Rumeli’de kalıcı olmayı sağlayacak politikalar izlenmiştir.
C) Balkanlardaki yerli halk, Türkleştirilmek istenmiştir.
D) Göçebe Türkmenlere yeni yurtlar bulunmuştur.

Soru: Bu bilgiye göre, yeniçeri ocağı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Toprak sistemine bağlı olarak kurulmuştur.
B) Askerliği meslek olarak yapmışlardır.
C) Kazançları tespit edilirken, askeri başarıları göz önüne alınmıştır.
D) Ocağa giren askerlerin Türk adetlerini öğrenmelerine öncelik verilmiştir.

Soru: Osmanlı Devleti’nde üretimin en önemli unsuru olan tımar sisteminin bozulmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Devletin asker ihtiyacının azalması
B) Güvenlik sorunlarının artması
C) Üretimin zarar görmesi
D) Devletin asker ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılar yaşanması

Soru: Sanayi İnkılabı, buhar gücüyle çalışan makinelerin dokuma sektöründe kullanılması sonucunda 1750 – 1830 yılları arasında İngiltere’de daha sonraları ise Avrupa ülkelerine yayılarak hızla gelişti. Bu bilgiye dayanarak, Sanayi İnkılabı’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Evrensel bir nitelik kazandığı
B) Kas gücünün öneminin azalmasına neden olduğu
C) Endüstriyel üretime geçişi sağladığı
D) Ticaret yollarının öneminin azalmasına neden olduğu

Soru: Sanayi İnkılabı sürecinde, 1733’de John Kay adında bir dokumacı “uçan mekik” adlı icadı sayesinde dokuma işlemini makineleştirmiştir. Bu makineyle bir kişi eskiden ürettiğinin iki katı kumaş üretebiliyordu. 1764’te James Hargreaves “Eğiren Jenny” adını verdiği makineyi icat etti. Bu makinede, elle döndürülen bir tekerlek 8 iği birden çalıştırıyor, böylece bir kişi tek başına 8 iplik yumağını eğirebiliyordu. Metinden hareketle hangisine ulaşılamaz?
A) İcatların üretim sürecini değişime uğrattığı
B) Kas gücünden makine gücüne geçildiği
C) İnsana duyulan ihtiyacın arttığı
D) Üretimin arttığı Teknolojinin hızla değiştiği

Soru: XVII. yüzyıldaki döneme “Sanayi İnkılabı” adı verilmiştir. Sanayi İnkılabı, tarıma ve el zanaatlarına dayalı bir ekonomiden, sanayinin ve makine üretiminin egemen olduğu bir ekonomiye geçiş sürecidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın getirdiği bir değişim olamaz?
A) İnsana dayalı üretimin tamamen sona ermesi
B) Üretim ve tüketimin artması
C) Fabrikaların yaygınlaşması
D) Çevre kirliliğinin artması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar