Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Hikaye (Öykü), Türk Dili ve Edebiyatı

a) Hazırlık

– Konu ve temayı belirleme
– Kişileri ve metindeki işlevlerini belirleme

b) Planlama

– Olay örgüsünü ve çatışmaları belirleme
– Mekânı ve zamanı belirleme
– Anlatıcı ve bakış açısını belirleme

c) Taslak metin oluşturma

– Plan doğrultusunda metni yazma
– Anlatım biçimlerinden (öyküleyici, betimleyici) ve tekniklerinden (diyalog, iç konuşma) yararlanma

d) Metni düzeltme ve geliştirme

– Metin tutarlılığını değerlendirme
– Anlatım bozukluklarını düzeltme
– Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme

e) Yazılan metni paylaşma] }

Yukarıda verilen metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir öykünün düğüm ve çözüm bölümlerine özgü nitelikler taşımaktadır.
B) Merak uyandırma unsuruna yer verilmiştir.
C) 1. kişili anlatıma ve kahraman bakış açısına yer verilmiştir.
D) Günlük yaşamda rastlanan sıradan bir durum olmadığı için olay öyküsünden alınmıştır.
E) Diyaloglara dayalı bir anlatım ön plandadır.
Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
B) Kahraman bakış açısı kullanılmıştır.
C) III. kişili anlatımla yazılmıştır.
D) Kurmaca ağırlıklı bir metinden alınmıştır.
E) Sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.
Zamanla öyküde "neyin" anlatıldığından çok “nasıl" anlatıldığının önem kazandığı yeni bir yönelim gözlenir. Biçimsel denemeler ve soyut yaklaşımlarla öyküde ille de bir olay anlatmak yerine, bir anın, bir durumun, bir ruhsal konumun öyküleştirilmesi başat bir anlayış olur. Bu öykülerde, artık bir zamanların doğdu, öldü, vurdu, kaçtı türü dışsal eylem ve olaylardan çok, bir bilinçlilik durumu, bir hal, bir içsel serüven, yazarların yeni gözde tercihleri olur. Bu öykülerde olay belki yine vardır ama alışılmışın dışındadır. Bu metinde anlatılan öykü anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çehov tarzı B) Maupassant tarzı
C) Ben merkezli öykü D) Kısa öykü
E) Olay öyküsü


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar