Tarih

Anadolu’da İlk Medeniyet Merkezleri

Göbeklitepe Şanlıurfa ilimizin merkeze bağlı Örencik Köyü yakınlarında bulunmaktadır. 1995 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda uygarlık tarihinin başlangıcı ile ilgili görüşleri...

Medeniyetin Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Uygarlığın ortaya çıkmasında öncelikle coğrafi koşullar etkili olmuştur. İklimi insan yaşamına ve üretime uygun, verimli toprakların ve su kaynaklarının olduğu...

Tarih Öncesi Çağların Önemli Özellikleri

Yazı kullanılmadığından bu devirlerle ilgili arkeolojik kalıntılardan yararlanılarak bilgi edinilebilmiştir. Devirler insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre adlandırılmıştır. Eşya yapımında...

Tarih Öncesi Dönemlendirme

İnsanlık tarihinde yazının icadından önceki dönemlere tarih öncesi, yazının icadından sonraki dönemlere de tarih çağları denilmiştir. Tarih öncesi dönemlendirmede insanların...

İnsanlığın İlk İzleri: Sözlü Kültür

Yazının icadından önce insanlar duygu, düşünce ve bilgilerini sözlü olarak nesilden nesile aktarmış ve korumuştur. Eski Yunan’da mit ve efsane...

İlk İnsanların Kullandıkları Araç – Gereçler

İlk insanlar, kullandıkları araç-gereçleri taştan yapmışlardır. Başlangıçta iri ve kaba olarak yontulan taşlar zamanla daha kullanılışlı hale getirilmiştir. İnsanlar teknik...

İlk Yerleşim Yerleri

İlk insanlar, iklimin ve besin kaynaklarının meydana getirdiği yaşam biçimine bağlı olarak geniş alanlara yayılmışlardır. Mağara ve kaya sığınakları içinde...

İlk Tarımsal Faaliyetler

İnsanlar zaman içinde yabani tahıl ve meyveleri ıslah ederek kendi kontrolünde üretmeyi öğrenmiş böylece tarımsal faaliyetler başlamıştır. Tarıma geçişle birlikte...

İlk İnsanların Yaşam Tarzı ve Geçim Kaynakları

İlk insanların geçim kaynağı avcılık ve besin toplayıcılığıydı. İnsanlar besin kaynaklarının azalması veya çoğalmasına bağlı olarak göçebe bir yaşam sürüyorlardı....

İnsanlığın İlk İzleri

İnsanın geçmişini, tabiatla mücadelesini, sosyal ilişkilerini ve inançlarını öğrenmek, geçmişten günümüze ulaşan izlerin incelenmesine bağlıdır. İnsanlık tarihi ile ilgili en...

MÖ 7500-MÖ 350 Arasında Yeryüzündeki Başlıca Yerleşim Alanları ve Medeniyet Çevreleri

Bu bölümde MÖ 7500-MÖ 350 arasında dünyanın farklı kıtalarında kurulmuş bazı önemli medeniyetlerden bahsedeceğiz. Öncelikle bu toplumlarla ilgili diğer sayfadaki...

Anadolu’da Tarih Öncesi Dönemleri Aydınlatan Önemli Merkezler

Tarih öncesi dönemleri aydınlatan bazı yerleri gösteren aşağıdaki görseli inceleyelim. Çorum Alacahöyük‘te, 4 ayrı kültür kalıntılarına rastlanmıştır, Altın, gümüş ve...

Sonraki Sayfa »

Tarih dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümleri en güncel hali ile burada listelenmektedir.