Soru: Hücre bölünmesinden önce, hücre yönetim faaliyetlerine devam eder. İki bölünme arasında kalan, bu metabolik evreye hazırlık evresi denir. Hazırlık evresinde gerçekleşen, aşağıdaki olaylardan hangisi, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak meydana gelmez?
A) Hücrede enzim ve protein sentezinin yapılması
B) Kromozomların kendini eşlemesiyle DNA miktarının iki katına çıkması
C) Sentrozomların eşlenmesi
D) Bölünme için gerekli olan enzimlerin sentezlenmesi

Soru: Aşağıda verilen olaylardan hangisi, mitoz bölünmenin I. evresinde gerçekleşmez?
A) Kromatin iplikleri kısalır, kalınlaşır.
B) Çekirdek zarı erir.
C) Sentrozomlar arasında iğ iplikleri oluşur.
D) Kromozomlar ekvator düzlemi boyunca sıralanır.

Soru: Yetişkin bir kadının vücudunda gerçekleşen, mitoz hücre bölünmeleriyle, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) n kromozomlu yumurta hücrelerinin oluşması
B) Yaralanan vücut kısımlarının onarılması
C) Embriyonun büyümesi ve gelişmesi
D) Vücut organlarındaki hücre sayısının artması

Soru: Aşağıdaki olaylardan hangisi bir hücrenin mayoz) bölünme geçirmekte olduğunu kanıtlar?
A) Sitoplazma bölünmesinin boğumlanma ile gerçekleşmesi
B) İğ ipliklerinin oluşması
C) Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi
D) Çekirdek zarının erimesi

Soru: – Hücre sayısının artması
– DNA’nın kendini eşlemesi
– Kromozom sayısının değişmesi
– Çekirdek zarının erimesi
Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesinin sadece mayoz bölünmeye aittir?

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi, mayoz bölünme ile ilgili değildir?
A) Yıpranmış doku hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
B) Mayoz bölünme sonucu oluşan hücre tekrar mayoz bölünme geçirmez.
C) 2n kromozona sahip canlılarda üreme hücrelerini oluşturur.
D) Parça değişimiyle genetik çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar.

Soru: Mayoz bölünmenin başlangıcında, homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında karşıIıklı olarak gen alışverişi (parça değişimi) yapılabilir. Bu olaya bağlı olarak, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir?
A) Yeni hücrelerdeki kromozom sayısı yarıya iner.
B) Bölünme sonucu oluşan hücrelerde çeşitlilik görülür.
C) Bölünme sonucunda farklı büyüklüğe sahip hücreler oluşur.
D) Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.

Soru: Hücre bölünmesi sırasında,
° Çekirdek zarının önce kaybolup, sonra tekrar oluşması
° Kardeş kromatitlerin meydana gelmesi
° DNA miktarının iki katına çıkması
° Sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi
şeklindeki olayları gerçekleştiren bir hücre için, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mitoz bölünme geçirmekte olan bitki hücresi olabilir.
B) Bölünme öncesinde, bölünme evrelerinde kullanılacak ATP ve proteinleri sentezler.
C) Bölünmenin başlangıcında sentrozom eşlenmesi gerçekleştirir.
D) Yeni oluşan hücreler ile ana hücrede aynı sayıda kromozom bulunur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar