1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

2. ÜNİTE: KÜLTÜR VE MİRAS

3. ÜNİTE: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

4. ÜNİTE: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

5. ÜNİTE: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

6. ÜNİTE: ETKİN VATANDAŞLIK

7. ÜNİTE: KÜRESEL BAĞLANTILAR

Bireyler arasındaki iletişimde konuşma kadar dinleme de önemlidir. Dinlemenin başladığı yerde etkileşim de başlar. İyi bir dinleyicinin bazı özelliklere sahip olması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bu özellikler arasında gösterilemez?

A) Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
B) Dinlerken vereceği cevabı düşünür.
C) Yargılamadan ve suçlamadan dinler.
D) Konuşmacıyı, sözünü kesmeden dinler.


Osmanlı Devleti Rumeli’de fethettiği topraklarda, sadece askerî önlemlerle tutunamayacağını bildiğinden imar ve iskân faaliyetlerini başlattı. Fethedilen yerlere Türk — İslam kimliği kazandırmak için öncelikle buralarda …………..

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa daha doğru olur?

A) Türk nüfusunun artırılmasına önem verdi.
B) Hristiyan halka geniş ayrıcalıklar tanıdı.
C) askerî gücünü artırmaya önem verdi.
D) yerli halkı İslamiyet’i kabul etmeye zorladı.


Marmara Bölgesi. nüfus ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu coğrafi bölgemizdir. Bölge, ülkemiz nüfusunun ll4’ünü barındırır.

Marmara Bölgesi’nde yukarıda sözü edilen durumun ortaya çıkmasında;

I. İklim koşulları,
II. Yeryüzü şekilleri.
III. Tarihî değerler.
IV. Ekonomik faaliyetler

gibi faktörlerden hangisinin daha az etkili olduğu söylenebilir?

A) I B) II C) III D) IV


İyi bir dinleyici. empati kurarak karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anladığını ifade edebilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması, yukarıdaki durumun uygulanmadığını göstermektedir?

A) Neden böyle tepki verdiğini anlıyorum.
B) Ne zaman bir sorunla karşılaşsan hep aynı davranışı gösteriyorsun.
C) İş hayatında çok zor günler yaşadığını tahmin ediyorum.
D) Ben de bu durumla karşılaşsaydım aynı şeyi yapardım.


I. Murat, hükümdarlık yaptığı dönemde oğlu Yıldırım Bayezid’i Germiyan beyinin kızı ile evlendirerek Germiyanoğullarından Kütahya, Simav ve Tavşanlı’yı çeyiz yoluyla topraklarına kattı. Hamitoğulları Beyliği’nden de Akşehir, Beyşehir ve Isparta çevresini 80 bin altın karşılığında satın aldı.

I. Murat’ın bu faaliyetler ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamayı
B) Devletin teşkilatlanma alanındaki çalışmalarını tamamlamayı
C) Saltanat makamının mevcut yetkilerini genişletmeyi
D) Anadolu beylikleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar