Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, İsimler (Adlar), Türk Dili ve Edebiyatı

En az iki ismin aitlik ilgisiyle birbirine bağlanması ile oluşan söz öbeklerine isim tamlaması denir. İsim tamlamaları birer kelime grubudur. İsim tamlamaları, tamlayan ve tamlanandan oluşur.

Tamlayan: Tamlamanın yardımcı unsurudur. Tamlayan “-im, -ın, -in, -un, -ün, -nın, -nin, -nun, -nün” eklerini alabilir. Bu eklere ilgi veya tamlayan ekleri denir.

Tamlanan: Tamlamanın asıl unsurudur. İsim veya zamirler tamlanan görevinde kullanılabilir. Tamlanan “-im, -in, -i(si), -imiz, -iniz, -leri” eklerini alabilir. Bu eklere İyelik veya tamlanan ekleri denir.

tamlayan                           tamlanan
bahçe – nin                           kapı –
ben – im                                kalem – im

1. Belirtili isim tamlaması: Hem tamlayanı (-ın, -in, -un, -ün) hem tamlananı (-ı, -i, -u, -ü) ek almış olan isim tamlamasıdır.

Evin kapı açık kalmış.” cümlesinde altı çizili söz, belirtili isim tamlamasıdır.

Ev – in                       kapı –
tamlayan eki            tamlanan eki

Tamlayan          Tamlanan
Kalemin              rengi            solmaya başlamış.
Masanın             örtüsü          kirlenmiş

2. Belirtisiz isim tamlaması: Sadece tamlananı iyelik eki almış olan isim tamlamasıdır.

“çocuk ayakkabısı alacağız.” cümlesinde “çocuk ayakkabısı” sözleri belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu tamlamada tamlanan “-(s)ı” iyelik ekini almıştır. “Çocuk ayakkabısı” sözü bir kelime grubudur.

Tamlayan    Tamlanan
Kapı              kolu              kırılmış.
Amasya        elma          çok tatlıdır.

3. Takısız isim tamlaması: Tamlayanı da tamlananı da ek almayan isim tamlamasıdır. Takısız isim tamlamalarında tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını ya da neye benzediğini bildirir.

Mağazadan deri kemer almıştı. cümlesinde “deri kemer” takısız isim tamlamasıdır. Bu tamlamada tamlayan (deri), tamlananın (kemer) neyden yapıldığını bildirmektedir. Kemer, deriden yapılmıştır.

İpek saçları vardı çocuğun. cümlesinde ise “ipek saç” takısız isim tamlamasıdır. Burada tamlayan (ipek), tamlananın (saç) neye benzediğini bildirmektedir. Saç, ipeğe benzetilmiştir.

Not: Takısız isim tamlaması bugüne kadar sınavlarda sorulmamıştır. Bazı kaynaklar takısız isim tamlamasını sıfat tamlaması olarak kabul etmektedir.

Zincirleme isim tamlaması: En az üç ismin oluşturduğu isim tamlamasıdır. Bu tamlamada tamlayan, tamlanan ya da her ikisi kendi içinde bir tamlama olabilir.

Bahçe duvarının sıvası dökülmüş. cümlesinden “bahçe duvarının sıvası” zincirleme isim tamlamasıdır.

Okulun demir kapısı onarılıyor. cümlesinde “okulun demir kapısı” zincirleme isim tamlamasıdır.

Tamlayan                 Tamlanan
Bahçe kapısının       kilidi               bozulmuş.
Oturma odasının     kapı             boyanmış.
Babamın                    yazı masa    çok düzenliydi.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar