• Güneş sisteminin oluşumu sırasında ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarıdır.
  • Dünya yüzeyine çarpmadan atmosferde yanarak yok olan gök cisimleridir.
  • Atmosferden geçerken yanarak tükenmeyip yeryüzüne kaya olarak düşen gök cisimleridir.

Yukarıda tanımları verilen gök cisimleri sırasıyla hangi seçenekte doğru belirtilmiştir?

A) Gök Taşı – Asteroit — Meteor
B) Meteor — Gök Taşı – Asteroit
C) Asteroit – Meteor – Gök Taşı
D) Gök Taşı – Meteor – Asteroit


Dünya üzerinde bir noktada Güneş tutulması gerçekleştiğinde aynı yerde tekrar Güneş tutulmasının gözlenebilmesi için 375 yıl geçmesi gerekir.

Güneş tutulması ile ilgili yukarıda verilen ifadeyi okuyan Mehmet, Ayşegül, Zeynep ve Emirhan aşağıdaki yorumları yapıyor.

Mehmet: Güneş tutulması her ay gerçekleşmez.
Ayşegül. Güneş tutulması gündüz gerçekleşir.
Zeynep: Güneş tutulması daha sık gerçekleşir.
Emirhan: Güneş tutulması çıplak gözle izlenmez.
Buna göre öncelikle öğrencilerden hangisinin yaptığı yoruma ulaşılabilir?

A) Mehmet B) Ayşegül C) Zeynep D) Emirhan


Sindirim; fiziksel ve kimyasal sindirim olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.

Fiziksel Sindirim: Enzim kullanılmadan besinlerin yüzeyini genişletmek için yapılan sindirimdir. Fiziksel sindirimle besinler küçük parçalara ayrılır. Ağız, mide ve ince bağırsakta besinlerin fiziksel sindirimi gerçekleşir.

Kimyasal Sindirim: Besinlerin enzim ve su yardımıyla küçük parçalara ayrılmasıdır. Besinler kimyasal sindirim sayesinde yapı taşlarına ayrılır. Ağız, mide ve ince bağırsakta besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir.
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkılarak, aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A) Yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyulur ve bu enerji besinlerden karşılanır.

B) Sindirim sistemi yapı ve organları dışında, sindirime yardımcı organlar da sindirimde görevlidir.

C) Besinlerin fiziksel ve kimyasal sindirimi, vücutta aynı yapı ve organlar tarafından gerçekleştirilir.

D) Sindirime uğramayan besinlerin emilimi, vücutta aynı yapı ve organlar tarafından gerçekleştirilir.


1. Sonar cihazı ile balık sürülerinin yerlerinin tespit edilmesi

2. Balinaların çıkardıkları seslerle birbirleriyle iletişim kurması

3. Havuza dalan birisinin havuzun kenarında konuşulanları duyabilmesi

4. Trafikte araçların çıkardığı seslerin evlerimizden duyulması

Yukarıda verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesinde sesin suda yayılması etkilidir?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 1,2 ve 3 D) 2,3 ve 4


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar