Tarih ve Zaman Testleri

İnsanlığın İlk Dönemleri Testleri

Orta Çağ’da Dünya Testleri

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Testleri

İslam Medeniyetinin Doğuşu Testleri

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşmesi Testleri

Soru: Orta Çağ başta olmak üzere Eski ve Yeni Çağ’ın başlangıç ve bitişlerini belirleyen tarihi gelişmeler doğrudan Avrupa tarihiyle ilgili olaylardır. Bu dönemlendirmeler esas alınırken Batı toplumlarının tarihi gelişim aşamalarını gösteren kölelik, feodalizm, kapitalizm olguları dikkate alınmıştır. Avrupalı olmayan milletler, Avrupa coğrafyasını ve tarihini etkilerse (Kavimler Göçü ve İstanbul’un Fethi gibi) bu dönemlendirme içerisinde ancak yer alabilmiştir. – – – –
Bu bilgiler dikkate alındığında paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tarih kitaplarında daha çok Avrupa’ya ilişkin gelişmelere yer verilmiştir.
B) Bu nedenle de tarihte mutlak sonuçlara ulaşmak zor olmaktadır.
C) Doğal olarak günümüzde bu dönemlendirmelerin doğruluğu tartışılmaktadır.
D) Dönemlendirmeler de tartışma konusu olmaktan çıkmıştır.
E) İnsanların tarih bilimine olan güveni tam olarak sağlanamamıştır.

Soru: Tarihi fen bilimlerinden ve bazı beşeri bilimlerden ayıran farklılıklardan biri de tarihte genellemelerin yapılamayacak olmasıdır. Bu durumda tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?
A) Mutlak doğrularının olmayışı
B) Nedenlerinin tekrar edilemeyişi
C) Olayları bir bütün olarak incelemesi
D) Objektif sonuçlara ulaşmanın zor olması
E) Farklı bilim dallarından yararlanması

Soru: Mezopotamya Medeniyetleri ile ilgili bir proje hazırlayan Enes, projesinde, “Ulaşım, mimarlık, madencilik, çömlekçilik, dokumacılık, çiftçilik ve kanal yapımında gelişmişlerdir. Dairenin alanı ve silindirin hacmini bulmuş ve “pi” sayısı için 3,125 değerini belirlemişler, çemberi 360 dereceye bölmüşlerdir. Mezopotamya’da astronomi gelişmiş, Ay ve Güneş tutulmaları hesaplanmış ve takvim yapılmıştır. Bir saat 60 dakikaya, bir dakika da 60 saniyeye bölünmüştür. Bir hafta 7 gün kabul edilmiştir.” bilgilerine yer vermiştir. Buna göre Enes’in proje ödevinde, Mezopotamya medeniyetleriyle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevaplar aradığı söylenemez?
A) Hangi bilimlerde gelişmişlerdir?
B) Günümüz medeniyetine hangi katkıları sağlamışlardır?
C) Belli başlı gelişen zanaat dalları nelerdir?
D) Hangi geçim kaynaklarıyla ilgilenmişlerdir?
E) Diğer uygarlıkları hangi yollarla etkilemişlerdir?

Soru:
* Eski çağlardan itibaren insanoğlunun en büyük isteklerinden biri, ölümsüzlük ve uzun yaşama arzusudur.
* İlk çağlardan itibaren insanoğlu dünyayı anlama merakı içerisinde olmuş, yaşantısını rahat ve güvenli kılmak istemiştir.
İnsanoğlunun hayatındaki bu beklentilerin, gelişimine katkı sağladığı veya ortaya çıkardığı bilimler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Din — matematik
B) Astronomi — felsefe
C) Tıp — astronomi
D) Felsefe — din
E) Edebiyat — coğrafya


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar