Bu kategoride 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi tüm ünite ve konularıyla ilgili online testler bulunmaktadır.


7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ


Melek ve Ahiret İnancı Testleri

Hac ve Kurban Testleri

Ahlaki Davranışlar Testleri

Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed Testleri

İslam Düşüncesinde Yorumlar Testleri

Soru: Bilmeden ya da istemeyerek de olsa şeytana uyarak kötü davranışlarda bulunmuşsak ne yapmamız gerekir?
A) Kötülük kaçınılmazdır, bir şey yapmamız gerekmez.
B) Kötülük yaptırdığı için şeytana kızmamız gerekir.
C) TV izleyip yaptığımızı unutmamız gerekir.
D) Hatamızdan dönüp tövbe etmemiz gerekir.

Soru: Kur’an-ı Kerim’de cinlerin Allah’ın emir ve yasaklarına karşı sorumlu oldukları söylenmektedir. Yaptıklarından sorumlu olmaları onların hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Akıl ve irade sahibi olmalarından
B) İnsanların onları göremiyor olmasından
C) Çok hızlı hareket edebiliyor olmalarından
D) insanlardan farklı yaratılmış olmalarından

Soru: Bir şeyin varlığını kabul etmek için mutlaka gözle görülmesi gerekmez. Sevgi, nefret, merhamet gözle görülmez ve duyu organlarımızla algılanmaz ancak bu duyguları kalbimizde hissettiğimiz için varlığını kabul ederiz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi görülemeyen ve duyu organiarımızia algılanamayan varlıklardandır?
A) Güneş B) Bakteri C) Melek D) Rüzgâr

Soru: Kur’an, şeytanın hilelerine karşı insanı uyarmıştır.Yüce kitabımız, şeytandan nasıl korunabileceğimizin yollarını da göstermiştir. Buna göre şeytandan korunmak için aşağıdakileden hangisini yapmamız gerekir?
A) Muska yazdırmamız gerekir.
B) Meleklere dua etmemiz gerekir.
C) Allah’a dua edip sığınmamız gerekir.
D) Evliyalardan yardım dilememiz gerekir.

Soru: Bazı insanlar gözle görülmeyen melek, cin, şeytan gibi varlıkları inkar etmekte, hatta daha da ileri gidip Allah’ı da göremedikleri için inkâr etmektedirler. Bu şekilde düşünen insanlara, inanmaları için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir örnek olur?
A) Burak: İnsan bedenindeki birçok organı görmüyoruz fakat yoktur da diyemiyoruz.
B) Gözde: Akıl da görülmez fakat aklın varlığına inanıyoruz.
C) Mira: Sevgi ve merhamet gözle görülmez fakat varlıklarına inanıyoruz.
D) Emir: Havadaki ses dalgalarını da görmüyoruz fakat ses dalgalarının olduğunu da inkâr etmiyoruz.

Soru: Hacı adayları ibadete başlamadan önce ihram adı verilen genellikle beyaz giysi giyer. Dikişsiz, beyaz ve iki parçadan oluşan kıyafete bürünmek insana bazı güzel özellikler kazandırır. Aşağıdakilerden hangisi ihramın yararlarından biri değildir?
A) İhram, insanlar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırır. B) İnsanları gösterişli hâle getirir.
C) Herkesi eşit konuma getirir. D) İhram insanları sade bir görünüme kavuşturur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar