Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Hikaye (Öykü), Türk Dili ve Edebiyatı
  • Bir olayı değil, günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatan hikâyelerdir.
  • Dünya edebiyatında ilk temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için “Çehov tarzı hikâye” de denir.

Durum (Kesit) Hikayesi Özellikleri

  1. Klasik yapı yoktur. Serim, düğüm, çözüm gibi bir planlamaya uyulmaz. Hikâye girişe lüzum duyulmadan doğrudan doğruya olaya başlar, belirgin bir sonuç olmadan da bitebilir.
  2. Dış dünyadan alınan malzemelere fazla müdahale edilmez. Hikâyedeki kişi ve olaylar doğaldır.
  3. Olay örgüsünün önemi azaltılmıştır. Olay örgüsü, özenle seçilmiş olaylardan seçilmez. İnsanın her yerde ve her insanın yaşayabileceği basit ve sıradan durumlar anlatılır. Hikâyede olay önemsizdir, bu sebeple bu hikâye tarzı durum veya kesit hikâyesi olarak adlandırılır.
  4. Kahramanlar, özenle seçilmez. Herhangi bir ayrıcalıkları olmayan ve her zaman rastlanabilecek kişilere yer verilir. İnsanın küçük ama çarpıcı özellikleri vurgulanır.
  5. Konu daha çok günlük hayattan seçilir. Konuyu sezmek, okuyucuya bırakılır. Kişilerin çeşitli psikolojik durumları yansıtılır. Durumlar mizahi bir atmosfer içinde verilir.
  6. Mekân üzerinde pek durulmaz, mekân birkaç kelimeyle, ana hatlarıyla belirtilir.
  7. Anlatıcının yetkileri bir hayli daraltılmıştır. Ayrıntılı bir anlatım yoktur. Olayların ve durumların akışı gibi pek çok şey okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Sezdirme ön plandadır. Çoğu kez okuyucuda hikâyenin bitmediği izlenimi uyanır.
  8. Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez, kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir.

Temsilcileri: Memduh Şevket Esendal türün ilk temsilcisidir. Bizdeki en güçlü temsilcileri, Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra’dır.

Anton Çehov (1860-1904): Anton Çehov (1860-1904): Rus hikâye ve tiyatro yazarıdır. Moskova Tıp Fakültesini bitirmiş, kısa süre doktorluk yaptıktan sonra kendisini tamamen yazarlığa vermiştir. 1891’de sürgündekilerin durumunu anlayabilmek için Sibirya’ya gitmiştir. Avrupa’yı gezmiş, birçok ünlü yazarla tanışmıştır. 1899’da Rus İlimler Akademisine alınmıştır. Anacak Gorki’nin 1902’de akademiden çıkarılması üzerine istifa etmiştir. Uzun süre çektiği veremden Almanya’nın güneyindeki Badenweillende ölmüştür. Hikâye türüne yeni bir tarz kazandırmıştır. İnce ayrıntılara dayanan kısa hikâye türünün en büyük yazarlarından biri kabul edilir. Durum (kesit) hikâyesinin öncüsüdür. Realizm akımının temsilcilerlndendir. Tiyatrolarında, ihtilal öncesi umutsuz bir atmosfer içinde yaşayan soyluların ve aydınların İç dünyasını başarıyla sergiler.
Eserleri
– Hikâye: Hikâyeler
– Tiyatro: Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş, Vişne Bahçesi

Olay ve Durum Hikayesi Video
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar