9. sınıf Fizik

Elektrik Alan

Dünya, çevresinde bir kütle çekim alanı oluşturur. Bu nedenle Dünya, yeryüzü yakınlarındaki cisimlere çekim kuvveti uygular. Elektrik yükleri de, Dünya’nın...

Coulomb Kuvveti (Elektriksel Kuvvet)

Yüklü parçacıkların birbirine itme ya da çekme kuvveti uyguladığını ünitenin başında görmüştük. Şimdi yapılan deneylerden yükler arasındaki bu etkileşim kuvvetinin...

Topraklama

Yüklü,iletken bir madde, bir iletkenle toprağa bağlandığında, nötr olur. Bu olaya topraklanma denir. Negatif yüklü bir madde topraklandığında, fazlalık negatif...

İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı

İletken atomlarında yük hareketi, iletken içinde kolaylıkla hareket edebilen ve serbest elektron adı verilen elektronlarla sağlanır. Yalıtkanlarda serbest elektronlar yok...

Elektrikle Yüklenme Çeşitleri

Maddeler elektron kazanarak ya da elektron kaybederek elektrikle yüklenir. Bu olaya elektriklenme denir. Elektron kazanan maddelerde negatif yük miktarı, pozi-...

Elektrik Yükleri

Maddeler atomlardan oluşur. Atom da proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Proton ve nötronlar atom çekirdeğinde bulunur. Elektronlar ise, çekirdeğin çevresindeki...

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı

Isı enerjisi, bir maddeden başka bir maddeye bir yerden başka bir yere üç farklı yolla transfer olur: İletim yoluyla, konveksiyon...

Elektroskop

Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamaya yarayan alete elektroskop denir. Elektroskobun orijinal şekli...

Sıcaklık Ölçekleri

Termometreler tasarlanırken saf suyun donma sıcaklığı ve saf suyun kaynama sıcaklığı belirlenerek, iki değer arası eşit bölmelere ayrılır. Celsius, Fahrenheit...

Isı ve Sıcaklık Kavramları

Maddeler katı, sıvı, gaz ve plazma halinde bulunabilirler. Bilim insanları maddenin, katı, sıvı, gaz ve plazma halindeki davranışlarını açıklayabilmek için...

Yerçekimine Karşı Yapılan İş

Bir cisim, düşey doğrultuda F kuvvetinin etkisi ile h kadar yükseltiliyor. Kuvvet cisme kendi doğrultusunda yer değiştirdiği için iş yapmıştır....

Doğadaki Temel Kuvvetler

Kuvvetler, ister temas gerektirsin, isterse temas gerektirmesin doğadaki dört temel kuvvetten biridir. Bu dört temel kuvvet; 1. Güçlü nükleer kuvvet...

Sonraki Sayfa »

9. sınıf fizik konu anlatımları ve soru çözümleri videoları izle. Bedava soru bankası ve konu anlatımlı e kitap indir.