Denge: Bir cismin dengede kalması için iki şartın sağlanmış olması gerekir.
1. Cisim üzerine etki eden kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıdır. Yani yukarıdan çekenler aşağıdan çekenlere, sağdan çekenler soldan çekenlere eşit olmalıdır.
2. Cisim üzerine etki eden kuvvetlerin torkları toplamı sıfır olmalıdır Yani saat yönüne döndürenlerin torkları toplamı, saatin tersi yönde döndürenlerin torkları toplamına eşit olmalıdır.

Ağırlık Merkezi ve Kütle Merkezi: Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık, ağırlığın uygulama noktasına ağırlık merkezi denir. Bir cismin değişmeyen madde miktarına kütle, kütlenin uygulama noktasına kütle merkezi denir. Düzgün yer çekimi alanının etkisindeki cisimlerde ağırlık merkezi ile kütle merkezi aynı noktadır. Yalnız çok yüksek binalarda yer çekimi kuvveti yukarı doğru azaldığı için kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı noktada olmaz. Böyle binalarda ağırlık merkezi yere daha yakındır. Herhangi bir cismin ağırlık merkezinin bulunması için farklı iki noktadan bir iple asılması yeterlidir. Denge sağlandığında ipin doğrultusu ağırlık merkezinden geçer İki doğrultunun çakıştığı nokta cismin ağırlık merkezi olur. Şekle göre cismin ağırlık merkezi B noktası olur.Türdeş Cisimlerin Ağırlık Merkezi: Çubuk, dikdörtgen, daire de ağırlık merkezi orta noktalarında olur. Üçgen levhada ağırlık merkezi kenarortaylarının kesim noktasında olur. Türdeş cisimlerin birleştirilmesiyle oluşan şekillerde ağırlık merkezi bulunurken her bir cismin ağırlık merkezi belirlenir. Daha sonra bu noktalar birleştirilir. Sistemin ağırlık merkezi bu doğruların arasında bir yerde olur.

Basit Makineler: Basit makineler gündelik yaşamı kolaylaştırmak için kullanılan araçlardır. Bazı basit makineler kuvvet kazancı sağlarken bazıları yoldan kazanç sağlar. Ama hiçbir basit makine enerjiden ya da işten kazanç sağlayamaz.

Kaldıraçlar: Desteğin konumuna göre çift taraflı ve tek taraflı olmak üzere ikiye ayrılır. Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirmek için kullanılır.

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket: Hızın eşit zaman aralıklarında eşit miktarda arttığı harekettir. Hız düzgün artarken ivme sabittir. Hızlanan harekette hız vektörüyle ivme vektörü aynı yönlüdür.

Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket: Hızın eşit zaman aralıklarında eşit miktarda azaldığı harekettir. Hız düzgün azalırken ivme sabittir. Yavaşlayan harekette hız vektörüyle ivme vektörü zıt işaretlidir. İlk hızı Bu, t süre sonraki hızı ÜS. t sürede aldığı yol X, hareket ivmesi a olan bir araç için

DİNAMİK

Kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi Newton üç prensipte açıklamıştır.

Eylemsizlik Prensibi: Bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim o anki halini korur. Yani duruyor ise durur, hareketli ise hareketini sabit hızla sürdürür.Dinamiğin Temel Prensibi: Bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır değil ise cisim ivmeli hareket yapar. Kuvvet ile ivme arasındaki
ilişki

Etki – Tepki Prensibi: Her etki kendisine zıt yönde ve eşit büyüklükte bir tepki kuvveti oluşturur. Yüzeyin tepki kuvveti N harfiyle gösterilir. Her zaman yüzeye dik ve yüzeyden dışarı doğrudur.

Sürtünme Kuvveti: Sürtünen yüzeyler arasında oluşan bir kuvvettir. Hareket
ettirici özelliği yoktur. Daima hareket yönüne ters yönde oluşur. Sürtünmeli yatay bir düzlemde durmakta olan bir cisme etki eden sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete bağlı grafiği şekildeki gibi olur. Grafiğe göre durmakta olan cisme etki eden sürtünme katsayısı (statik sürtünme kat sayısı) hareketli cisme etki eden sürtünme katsayısından (kinetik sürtünme katsayısı) daha büyüktür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi