Örnekler:

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “atmak” sözcüğü “yapılmış kötü bir işi birine yüklemek” anlamında kullanılmıştır.

A) Henüz on dört yaşında yeni bir hayata ilk adımımı attım.
B) Üşüyünce omuzlarına şal attı.
C) İşledikleri suçu onun üzerine attılar.
D) Çocuklar suya taş atarak oyun oynuyordu.


İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) ikileme kullanılmıştır.
B) Eş sesli sözcüklere yer verilmiştir.
C) Zıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.
D) “su” gerçek anlamda kullanılmıştır.


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “soğuk” sözcüğü “yakın ve içten olmayan” anlamında kullanılmıştır?

A) Çocuğun elleri soğuktu.
B) Soğuk bir günde balık avlamaya çıktık.
C) Bizi, soğuk bir şekilde selamladı.
D) Berrin, sobanın yanında soğuktan korunmaya çalışıyordu.


Aşağıdaki atasözleri verdikleri öğütler açısından gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

A) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
B) İyilik eden, iyilik bulur.
C) Arpa eken buğday biçemez.
D) İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak çalınmazdı.


İyi, güzel, sevinçli mutlu günlerinde bir kişi ile yakın olan çok olur. Çünkü mutluluğa katılmak hoş bir şeydir. Zor zamanında bir kişinin yanında olmak ise, üzüntüyü paylaşmayı ve fedakarlıkta bulunmayı gerektirir.

Parçayı özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülü seven dikenine katlanır.
B) Dost kara günde belli olur.
C) Gezen kurt aç kalmaz.
D) Ne ekersen onu biçersin.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boyamak” sözcüğü deyim içinde kullanılmıştır.

A) Duvarları açık renklere boyamışlar.
B) Sözleriyle herkesin gözünü boyuyor.
C) Boyadığımız yumurtaları annem beğendi.
D) Saçlarını oldukça koyu renge boyamış.

(I) Osmanlı’nın İstanbul’dan önceki başkenti olan Edirne nice önemli eserleri içinde barındırıyor. (II) Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii, nice anılar saklayan kervansaraylar, türkülere konu olmuş anıtsal köprüleriyle gösterişli bir müze kent. (III) Aynı zamanda dönemin saray kültürü ve mimarisini günümüze kadar taşıyabilen sayılı kentlerden de biri. (IV) Mimaride yakaladığı özgün çizgisiyle gözlere, yöresel yemekleriyle damaklara hitap eden bir sınır kentidir aynı zamanda.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir önceki cümlenin örneklendirmesi yapılmıştır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar