1. ÜNİTE: SAYMA VE OLASILIK

A. Sıralama ve Seçme

B. Basit Olayların Olasılıkları


2. ÜNİTE: FONKSİYONLAR

A. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

B. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi


3. ÜNİTE: POLİNOMLAR

A. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

B. Polinomların Çarpanlara Ayrılması


4. ÜNİTE: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER


5. ÜNİTE: DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER


6. ÜNİTE: UZAY GEOMETRİ

A. Katı Cisimler
10. Sınıf Matematik konu anlatımı ve soru çözümleri videoları izleyebilirsiniz.

Soru: Şekilde verilen f: (-5, 6] → R bağıntısının grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) (-5, -2) de f bire bir fonksiyondur.
B) (-2, 0) da f sabit fonksiyondur.
C) (5, 6) da f fonksiyon değildir.
D) [1, 4] te f bire bir fonksiyondur.
E) [-2, 11] da f sabit fonksiyondur.

Soru: A=(1,2,3,4) ve B=(x,y,z} olmak üzere aşağıdaki bağıntılardan hangisi A dan B ye bir fonksiyondur?
A) ((1, x), (2, y), (12))
B) ((1, x), (2, x), (a, x))
c) ((1, z), (2, z), (s, y), (4, x)
D) ((4, x), (3, y), (2, z)
E) ((1, x), (2, y), (a, z), (4, x), (s, x)

Yukarıdaki grafik, yolculuk sırasında 2 defa mola veren bir aracın aldığı yolun süreye göre değişimini göstermektedir. Buna göre birinci molanın başlangıcı ile ikinci molanın bitimi arasındaki süre kaç saattir?
Çözüm: Grafikte görüldüğü gibi birinci molanın başlangıç saati 2 dir. İkinci molanın bitiş saati 6 olduğundan birinci molanın başlangıcı ile ikinci molanın bitimi arasındaki süre 6 – 2 = 4 saattir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi