Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
(…..) Dünya, Güneş çevresindeki hareketini dairesel bir şekilde 24 saatte tamamlar.
(…..) Mevsimlik sıcaklık farkını etkileyen temel etken, Güneş ışınlarının gelme açısıdır.
(…..) 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır.
(…..) Yılın iklim şartları bakımından farklılık gösteren bölümlerine iklim denir.
(…..) 21 Aralık’ta, Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.
(…..) Güneş ışınları; öğle vakti Ekvator’a dik açıyla düşer. Düz zeminlerdeki aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve batar.
(…..) 21 Haziran’da, Güney Yarım Küre’de en kısa gece yaşanır.
(…..) Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde kristal oluşturur. Buna kırağı denir.
(…..) 21 Aralık ve 21 Haziran tarihleri gün dönümleridir.
(…..) Dünya’nın eksen eğikliği 23°27′ dir.
(…..) İklim bilimine meteoroloji denir.
(…..) Klimatoloji ile meteoroloji bilimleri arasında, herhangi bir ortak çalışma alanı bulunmaz.
(…..) Yüksek kesimlerde biriken karın, çeşitli nedenlerle büyük kütleler hâlinde aşağı inmesi sonucu çığ meydana gelebilir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, uygun kelimelerle tamamlayınız.

 1. Genleri araştıran bilim dalına genetik ya da …………………. denir .
 2. Çevresel etkilerle canlının DNA`sında meydana gelen değişime ………………….. denir.
 3. DNA’nın yapısında …………………, …………………… ve …………………… bulunur.
 4. DNA’nın yapısında timin sayısı ………………….. sayısına, sitozin sayısı da ………………….. sayısına eşittir.
 5. DNA kendini ………………….. ve onarabilir.
 6. Bir karakter özelliği bakımından farklı genler taşıyan canlıya …………………..  denir.
 7. Melez mor çiçekli bir bezelye ve beyaz çiçekli bezelyelerin çaprazlanması sonucu; ………………….. oranında mor çiçekli bezelyeler oluşur.
 8. Kıvırcık saç geni, düz saç genine …………………..
 9. Kıvırcık saç geni, düz saç genine …………………..
 10. Canlıların sahip olduğu gen yapısının dış görünüşüne ………………….. denir.
 11. Kalıtımla ilgili en önemli çalışmaları ………………….. yapmıştır.

Aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanların baş kısmına ‘D’ yanlış olanların baş kısmına ‘Y’ harfi yazınız.

 1. (…..) Yazın bronzlaşmış kişilerin, kışın güneş almayınca tekrar eski deri renklerine dönmeleri mutasyondur.
 2. (…..) Bazı kimyasal maddeler, radyasyon, ultraviyole ışınları mutasyon etkileri arasında yer alır.
 3. (…..) Her canlının DNA’sındaki nükleotit dizilişleri aynıdır.
 4. (…..) DNA molekülü çift zincirden meydana gelir.
 5. (…..) Bir canlının kalıtsal özelliklerini belirleyen gen yapısına genotip denir.
 6. (…..) Kanser, AIDS gibi hastalıkların tedavisi için ürün eldesi, biyoteknolojinin çalışma alanları arasında yer alır.
 7. (…..) Kromozom veya genlerin yapısında meydana gelen değişimlere adaptasyon denir.
 8. (…..) DNA üzerinde bulunan, belirli özelliklerden sorumlu olan DNA bölümlerine gen denir.
 9. (…..) Adenin nükleotit sayısı sitozine eşittir.
 10. (…..) Tür içi çeşitliliğe varyasyon denir.

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar