Hikaye (Öykü)

Yansıma Sözcükler

Doğadaki bazı seslerin tam bir karşılığı bulunmaz. Bu seslere yakın kabul edilen sözcüklere yansıma denir. Şırıl, pat, küt, şangır… gibi. Bu...

İkilemeler

Söze güzellik, canlılık katmak veya anlamı pekiştirmek amacıyla iki sözcüğün tekrarından oluşan söz gruplarına ikileme denir. Tekrar edilen bu sözlerde...

Söz Öbekleri

Cümlede kimi sözcükler başka sözcüklerle anlamca etkile- şime girerek söz öbeği oluşturur. Tek başına bir anlamı olan bu sözcükler, söz...

Deyimler ve Atasözleri

DEYİMLER Anlatıma canlılık ve güzellik katmak amacıyla en az iki sözcüğün anlamca kaynaşarak oluşturduğu söz grubuna deyim denir. Bu güreşçinin...

Yakın Anlamlı Kelimeler

Aynı anlamı karşılamadıkları halde, aralarındaki ortak noktalar nedeniyle birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı sözcüklerde anlam eşitliği varken yakın anlamlı...

Eş Sesli Sesteş Kelimeler

Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Sesteş sözcükler gerçek anlamlı olmalıdır. Endam güzel, yüz güzel Huyun yüzde yüz güzel Uzaklara...

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Yazılışları farklı olduğu hâlde aynı anlamı karşılayan sözcüklerdir. Eser = yapıt, sene = yıl, cevap = yanıt… sözcükleri es anlamlıdır. Eş...

Karşıt (Zıt) Anlamlı Kelimeler

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. iyi x kötü, genç x yaşlı, aşağı x yukarı, ağlamak x gülmek… sözcükleri karşıt anlamlı...

Terim Anlam

Bir bilim, meslek veya sanat dalıyla ilgili özel anlamlar yüklenmiş sözcüklere terim denir. Her alanın ya da mesleğin kendine özgü...

Somut Anlam ve Soyut Anlam

SOMUT ANLAM Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen sözcüklerin anlamına denir. Ağaç, çiçek, güneş, ışık, ısı, kum, ses, ekşi, koku… sözcükleri somut...

Mecaz Anlam

Bir sözcüğün ilgi ya da benzetme yardımıyla gerçek anlamının dışında kazandığı anlamdır. Mecaz anlam, bir sözün gerçek anlamından tümüyle sıyrılıp...

Yan Anlam

Sözcüğün gerçek anlamından tam olarak uzaklaşmadan kazandığı anlam veya anlamlar vardır. Bunlara yan anlam denir. Aslında sözcüğün gerçek anlamı dışında...

Sonraki Sayfa »

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların, kısa bir plan çerçevesinde anlatıldığı yazı türüdür. Yer, zaman, olay ve kişi bağlamında kısa bir edebiyat türü olduğu için öyküde ayrıntılara pek girilmez. Olayın ya da durumun öncesi ve sonrası okura sezdirilir.Hikâye Türleri

Öykülerin, olay ve durumlarının tarihsel süreç içerisindeki yapılandırılması iki türde öyküyü oluşturur.

1. Olay Hikâyesi (Klasik Öykü)Bu tür öyküde yer, kişi, zaman ögeleri olay çevresinde gelişir. Yazar giriş bölümünde, çarpıcı ögelerle okuyucuyu öyküye bağlamaya çalışır. Gerilimi arttırdığı gelişme bölümünde olayların çarpıcılığını sonuç bölümünde okuyucuya sunar. Olay öyküsünün ünlü temsilcisi Fransız asıllı Maupassanttır. Bu öykü türüne “Maupassant Tarzı Öykü” de denir. Türk edebiyatında Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Reşat Nuri Güntekin olay öykücülüğünün temsilcileri arasında olan sanatçılardır.

2. Durum Hikâyesi (Modern Öykü)

Bu tür öyküde yazar, okuyucuda heyecan uyandıracak öğeleri ikinci plana atar. Daha çok günlük hayattan bir kesit alarak sıradan insanları kendi ortamında değişik açılardan yansıtır. Durum öyküsünün ünlü temsilcisi Rus edebiyatçı, Çehov’dur. Aynı zamanda bu öykü türüne “Çehov Tarzı Öykü” de denir. Türk edebiyatında Memduh Şevket, Haldun Taner, Sait Faik bu türün önde gelen sanatçılarıdır.