Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların, kısa bir plan çerçevesinde anlatıldığı yazı türüdür. Yer, zaman, olay ve kişi bağlamında kısa bir edebiyat türü olduğu için öyküde ayrıntılara pek girilmez. Olayın ya da durumun öncesi ve sonrası okura sezdirilir.

Hikâye Türleri

Öykülerin, olay ve durumlarının tarihsel süreç içerisindeki yapılandırılması iki türde öyküyü oluşturur.

1. Olay Hikâyesi (Klasik Öykü)

Bu tür öyküde yer, kişi, zaman ögeleri olay çevresinde gelişir. Yazar giriş bölümünde, çarpıcı ögelerle okuyucuyu öyküye bağlamaya çalışır. Gerilimi arttırdığı gelişme bölümünde olayların çarpıcılığını sonuç bölümünde okuyucuya sunar. Olay öyküsünün ünlü temsilcisi Fransız asıllı Maupassanttır. Bu öykü türüne “Maupassant Tarzı Öykü” de denir. Türk edebiyatında Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Reşat Nuri Güntekin olay öykücülüğünün temsilcileri arasında olan sanatçılardır.

2. Durum Hikâyesi (Modern Öykü)

Bu tür öyküde yazar, okuyucuda heyecan uyandıracak öğeleri ikinci plana atar. Daha çok günlük hayattan bir kesit alarak sıradan insanları kendi ortamında değişik açılardan yansıtır. Durum öyküsünün ünlü temsilcisi Rus edebiyatçı, Çehov’dur. Aynı zamanda bu öykü türüne “Çehov Tarzı Öykü” de denir. Türk edebiyatında Memduh Şevket, Haldun Taner, Sait Faik bu türün önde gelen sanatçılarıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar