Olay Hikayesi ve Durum Hikayesinin Farkları


Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Hikaye (Öykü), Türk Dili ve Edebiyatı

Olay Hikayesi

 • Belirli bir plan çerçevesinde yazılır.
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır.
 • Asıl olan olaydır.
 • Merak ögesi ön planda tutulur.
 • Kahramanlar, özenle seçilir; sıradan kişilere pek yer verilmez.
 • Konu, özenle seçilir; önemli konu ve olaylar ele alınır.
 • Mekân ile insan arasında güçlü bir ilişki vardır. Mekân, kişinin karakterinin şekillendirilmesinde önemli bir işleve sahiptir.
 • Olaylar, gözlem yoluyla ve nesnel şekilde aktarılır.
 • Yalın, sade ve anlaşılır bir dil kullanılır.

Durum (Kesit) Hikayesi • Belirli bir planı yoktur.
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümleri yoktur.
 • Asıl olan durumlardır veya olayın belli bir kesitidir.
 • Merak ögesi önemsenmez.
 • Kahramanlar, özenle seçilmez, sıradan ve her yerde rastlanabilecek kişilerdir.
 • Konu daha çok günlük hayattan seçilir; konuyu sezmek okuyucuya bırakılır.
 • Mekân üzerinde pek durulmaz, mekân birkaç kelimeyle, ana hatlarıyla belirtilir.
 • Kişisel yorumlar, duygu ve yorumlar ön plandadır.
 • Şiirsel ve yoğun bir dil kullanılır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi