Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Hikaye (Öykü), Türk Dili ve Edebiyatı

Olay Hikayesi

 • Belirli bir plan çerçevesinde yazılır.
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır.
 • Asıl olan olaydır.
 • Merak ögesi ön planda tutulur.
 • Kahramanlar, özenle seçilir; sıradan kişilere pek yer verilmez.
 • Konu, özenle seçilir; önemli konu ve olaylar ele alınır.
 • Mekân ile insan arasında güçlü bir ilişki vardır. Mekân, kişinin karakterinin şekillendirilmesinde önemli bir işleve sahiptir.
 • Olaylar, gözlem yoluyla ve nesnel şekilde aktarılır.
 • Yalın, sade ve anlaşılır bir dil kullanılır.
 • Olay Hikayesi ve Özellikleri Ayrıntılı bilgi için tıkla

Durum (Kesit) Hikayesi

 • Belirli bir planı yoktur.
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümleri yoktur.
 • Asıl olan durumlardır veya olayın belli bir kesitidir.
 • Merak ögesi önemsenmez.
 • Kahramanlar, özenle seçilmez, sıradan ve her yerde rastlanabilecek kişilerdir.
 • Konu daha çok günlük hayattan seçilir; konuyu sezmek okuyucuya bırakılır.
 • Mekân üzerinde pek durulmaz, mekân birkaç kelimeyle, ana hatlarıyla belirtilir.
 • Kişisel yorumlar, duygu ve yorumlar ön plandadır.
 • Şiirsel ve yoğun bir dil kullanılır.
 • Durum Hikayesi ve Özellikleri Ayrıntılı bilgi için tıklaFAQ

Belirli bir plan çerçevesinde yazılır. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. Asıl olan olaydır. Merak ögesi ön planda tutulur. Kahramanlar, özenle seçilir; sıradan kişilere pek yer verilmez.

Belirli bir planı yoktur. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri yoktur. Asıl olan durumlardır veya olayın belli bir kesitidir. Merak ögesi önemsenmez.

Kahramanlar, özenle seçilmez, sıradan ve her yerde rastlanabilecek kişilerdir. Konu daha çok günlük hayattan seçilir; konuyu sezmek okuyucuya bırakılır. Mekân üzerinde pek durulmaz, mekân birkaç kelimeyle, ana hatlarıyla belirtilir. Kişisel yorumlar, duygu ve yorumlar ön plandadır. Şiirsel ve yoğun bir dil kullanılır.

Klasik olarak bir olayı serim, düğüm, çözüm bölümleri içerisinde planlayıp anlatarak bir sonuca bağlayan hikâyelerdir. Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından yayınlaştırıldığı için “Maupassant tarzı hikâye” de denir.

Bir olayı değil, günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatan hikâyelerdir. Dünya edebiyatında ilk temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için “Çehov tarzı hikâye” de denir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar