Sözcükte Anlam

 1. Sözcükte Anlam İlişkileri
 2. Gerçek, Temel, Terim ve Mecaz Anlam
 3. Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Sözcükler
 4. Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 5. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 6. Deyimler
 7. Atasözleri
 8. Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
 9. Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
 10. Söz Öbekleri

Cümlede Anlam

 1. Neden – Sonuç Cümleleri
 2. Amaç – Sonuç Cümleleri
 3. Koşul – Sonuç Cümleleri
 4. Karşılaştırma Cümleleri
 5. Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 6. Örtülü Anlam

Paragrafta (Parçada) Anlam

 1. Paragraf Nedir?
 2. Paragrafın Bölümleri
 3. Paragraf Oluşturma
 4. Paragraf Tamamlama
 5. Paragrafın Akışını Bozan Cümle
 6. Paragrafı İkiye Bölme
 7. Paragrafta Konu
 8. Paragrafta Ana Düşünce
 9. Paragrafın Yardımcı Düşünceleri
 10. Anlatım Biçimleri
 11. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 12. Anlatıcı Türleri

Yazım Kuralları

 1. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 2. Bitişik ve Ayrı Yazılma Kuralları
 3. Sayılar ve Kısaltmalar Nasıl Yazılır?

Noktalama İşaretleri

 1. Nokta (.) Nerelerde Kullanılır?
 2. Virgül (,) Nerelerde Kullanılır?
 3. İki Nokta (:) Nerelerde Kullanılır?
 4. Noktalı Virgül (;) Nerelerde Kullanılır?
 5. Uzun Çizgi (—) ve Eğik Çizgi (/) Nerelerde Kullanılır?
 6. Tırnak İşareti (“ “) Nerelerde Kullanılır?
 7. Yay Ayraç ( ) Nerelerde Kullanılır?
 8. Üç Nokta (…) Nerelerde Kullanılır?
 9. Soru İşareti (?) ve Ünlem İşareti (!) Nerelerde Kullanılır?
 10. Kısa Çizgi (-) Nerelerde Kullanılır?

Dil Bilgisi

 1. Fiiller (Eylemler)
 2. Anlamlarına Göre Fiiller
 3. Fiilde Kip ve Kişi
 4. Fiilde Yapı
 5. Ek Fiil
 6. Fiillerde Zaman ve Anlam Kayması
 7. Zarflar (Belirteçler)
 8. Durum Zarfları
 9. Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları
 10. Zaman Zarfları
 11. Yer-Yön Zarfları
 12. Soru Zarfları

Anlatım Bozuklukları

 1. Gereksiz Sözcük Kullanımı
 2. Atasözü ve Deyim Yanlışlıkları
 3. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı
 4. Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması
 5. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

Söz Sanatları


Metin Türleri

Örnekler:

—– Herkes evine çekilmiş, sobalarının başında uzun bir kış gecesine hazırlanıyordu. Sokakta geçen arabalar da artık seyrekleşmişti. Akşama doğru açılan hava, gecenin çok soğuk geçeceğinin belirtisiydi.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) Sabaha doğru sokağın hareketi artmıştı.
B) Sokakta beklenen kalabalık toplanmıştı.
C) Akşam olunca sokakta kimse kalmamıştı.
D) Sokağın bu havada tenhalaşması ilginçti.


Yetişkinlik dönemine geçişle birlikte her insan bazı sorunlar yaşar. Bu sorunlardan en büyüğü de kişinin birey olma çabasıyla toplum kuralları arasındaki çatışmadan kaynaklanır. Bu noktada kişi, kendi kimliğiyle ve tercihleriyle toplum arasındaki dengeyi iyi oturtmalıdır.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir ?

A) Kişinin, zaman zaman toplumla çatışma yaşayabileceğine
B) Yetişkinliğe geçişte yaşanan sorunların önemsiz olduğuna
C) Toplumun, kişilerin birey olma çabasıyla çatışabileceğine
D) Yetişkinliğe sorunsuz bir şekilde adım atan insan bulunmadığına


Cemil Meriç, 1916 yılında Hatay’da doğdu. (1) Hayatı boyunca yazdığı eserlerle düşünce dünyamıza ışık tuttu. (2) Göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Meriç, liseyi Antakya Sultanisinde okudu. (3) 1940’ta İstanbul Üniversitesine girip Fransız Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. (4) 1955’te gözlerini kaybetmesine rağmen hiçbir zaman okuma ve yazma aşkında uzak kalamadı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

A) 1   B) 2    C) 3     D) 4


Başarısızlıkla karşılaştığınızda başarılı olmanızı engelleyen sebeplere odaklanın. Bunun mutlaka bir sebebi olabileceğini unutmayın. Başkalarının aynı konudaki deneyimlerinden yararlanın. Bütün bunları yaptıktan sonra tekrar, tekrar, tekrar deneyin.

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi başarısız olan insanlara önerilenler arasında bulunmamaktadır?

A) Diğer insanların deneyimlerini gözlemlemek
B) Başarısızlığın gerekçesine yoğunlaşmak
C) Başarıya giden yolda ısrarcı davranmak
D) Başarılı olmak için donanım sahibi olmak


Satranç, hayat gibidir. Her parçanın kendi işlev vardır. Bazıları zayıftır, bazıları ise güçlü. Bazıları oyunun başında işe yarar, bazılarıysa sonunda. Ama kazanmak için hepsini kullanmak zorundasın. Taşlarının yarısını kaybedip yine de kazanabilirsin oyunu. Kazanmak için yapman gereken tek şey tahtanın üzerindeki olası hamleleri ve anlamlarını iyi bilmek ve karşındakinin ne yapacağını kestirebilmek.

Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Umutsuzluğa kapılan insanlar her şeylerini kaybederler
B) Kararlarınızı alırken pek çok olasılığı hesaba katmalısınız.
C) Koşullar değil, doğru hamleler başarıya ulaştırır.
D) Başkalarının yaptığı hatalardan ders almamız gerekir.


1. Sizin de aklınıza bu tür konuların takıldığı oluyordur.
2. Zihnimizi meşgul eden sorular bazen bir yumak olur.
3. İnsanın bazı konular üstünde derin düşünceleri olabilir.
4. Bu durumda yapılacak en güzel şey araştırma yapmaktır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A)1 ve 2    B) 1 ve 4   C) 2 ve 4   D) 2 ve 3


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar