Fizik Bilimine Giriş Testleri

Madde ve Özellikleri Testleri

Hareket ve Kuvvet Testleri

Enerji Testleri

Isı ve Sıcaklık Testleri

Elektrostatik Testleri

Soru:
I. Heronun uçması fiziğin mekanik alanını ilgilendirirken, heronun çalışma prensibi katı hâl fiziğini ilgilendirir.
II. Fiziğin bütün alt dallarında matematik önemli bir yer tutar.
III. Modelleme, fiziğin bütün alt dallarında kullanılabilir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III

Soru:
I. Sütün sıcaklığını parmağını batırarak kontrol eden anne
II. Bulutlara bakarak yağmur yağacağını tahmin eden balıkçı
III. Hastanın ateşini termometre ile ölçen doktor
Yukarıdakilerden hangisi nitel gözlemdir?
A) Yalnız I   B) I ve II   C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

Soru: Şekillerdeki basküller sıfır değerini gösterirken V, 2V, 2V hacimli X, Y, Z sıvıları basküllere ayrı ayrı konulduğunda Şekil I deki baskül 10 g, Şekil II deki 20 g, Şekil III’teki 30 g değerini gösteriyor. Buna göre, bu ölçümlerden aşağıdaki hangi sonuca ulaşılabilir?
A) Üç sıvı da aynı cins olabilir.
B) Üç sıvı da farklı cinstir.
C) Xile Y aynı cins, kesinlikle Z farklı cinstir.
D) X ile Z aynı cins, kesinlikle Y farklı cinstir.
E) Yile Z aynı cins, kesinlikle X farklı cinstir.

Soru: Canlılar ile ilgili,
I. Yüzey alanının hacmine oranı küçük olan canlılar büyük cüsseli canlılardır.
II. Büyük cüsseli canlıların dayanıklılığı küçüktür.
III. Büyük cüsseli canlılar yüksekten düşünce daha çok zarar görürler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar