Soru: ters işaretli iki tam sayı toplanırken toplanan sayıların mutlak değerlerinin farkı bulunur. Bulunan farkın sonuna, mutlak değeri büyük olan sayının işareti yazılır.
+20 + -7 işleminin sonucu kaçtır?

Soru: yukarıda eşit aralıklarla bölünmüş sayı doğrusunda Melis ve Sena’nın konumu verilmiştir. Melis sağa doğru 10 birim Serra sola doğru 5 birim ilerlerse son durumda aralarındaki uzaklık kaç birim olur?

Soru: aşağıda üzerlerinde birer tam sayı yazılı topların bulunduğu a ve b torbaları verilmiştir. A ve B torbalarından birer topun yeri değiştirildiğinde, a torbasındaki topların üzerinde yazan sayıların toplamı, B torbasındaki topların üzerinde yazan sayıların toplamından daha fazla olmaktadır. Her iki torbada da eşit sayıda negatif ve pozitif sayı olmaktadır. Buna göre son durumda a torbasındaki topların üzerinde yazan sayıların toplamı ile b torbasındaki topların üzerinde yazan sayıların toplamı arasındaki fark en fazla kaç olur?

Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir veri grubunun modu olmayabilir.
B) Karşılaştırmalarda en az avantajlı tepe değerdir.
C) Medyan bulunurken sıralama yapmaya gerek yoktur.
D) En çok tekrar eden veri o veri grubunun modu olur.

Soru: 24 kişilik bir sınıfta öğrenci temsilcisi seçimi yapılmış ve oyların kişilere göre dağılımı grafikte verilmiştir. Bu seçimde B ve C kişilerinin oyları arasındaki fark kaçtır?

Soru: Yukarıdaki grafik, matematik sınavına katılan öğrenci sayısını ve aldıkları puanları göstermektedir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 40 alanların sayısı sınıfın %16 sıdır.
B) 50 alanlar 80 alanlardan %24 azdır.
C) 60 alanların sayısı sınıfın %20 sidir.
D) 100 alanlar ile 90 alanların sayılarının toplamı tüm sınıfın %12 sidir.

Soru: Yukarıdaki grafik Mutlu’nun bir haftada çözdüğü günlük soru sayılarının dağılımını göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En az soruyu pazartesi günü çözmüştür.
B) Bir haftada toplam 430 soru çözmüştür.
C) Salı ve Cumartesi günleri eşit miktarda soru çözmüştür.
D) Perşembe günü pazartesi gününden 50 soru fazla çözmüştür.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar