Bu kategoride 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi tüm ünite ve konularıyla ilgili online testler bulunmaktadır.


4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ


Günlük Hayattaki Dini İfadeler Testleri

İslam’ı Tanıyalım Testleri

Güzel Ahlak Testleri

Hz. Muhammed’i (s.a.v.) Tanıyalım Testleri

Din ve Temizlik Testleri

Soru: İyilik, ahlakın güzel olmasıdır. Günah ise kalbini tırmalayıp insanların bilmesinden hoşlanılmayan şeylerdir. Buna göreaşağıdakilerden hangisi günah olan davranışa örnektir?
A) Yakınlarına yardım etmek
B) Yalan söylememek
C) Dürüst davranmak
D) Çevreyi kirletmek

Soru: İnsanın sıkıntılarından, karşılaştığı sorunlardan ve içinde bulunduğu kötü ruh halinden kurtulmak için aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olur?
A) Ağlamak
B) Dua etmek
C) Strese girmek
D) İntikam almak

Soru: Ezgi, dünyada yaptığı bütün iyi ve kötü davranışların Allah tarafından görüldüğüne inanan bir insan olarak hangi davranışı yapmamalıdır?
A) Yaptığı işlerde dikkatli olmak
B) İyi işler yapmaya gayret etmek
C) Hiçbir şeye gayret etmemek
D) Kötü davranışlarda gözlendiğini fark etmek

Soru:
– “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla” anlamına gelir.
– Yemekten önce, su içmeden önce söylenir.
– Allah’ın adını anmaktır.
u bilgiler aşağıdaki dini kavramlardan hangisine aittir?
A) Süphanallah
B) Elhamdülillah
C) Bismillarihirrahim
D) Allahu ekber

Soru: Öğretmenflmanın şartlarına örnek veririz.” s0rusuna öğrencilerden;
Ali:”Allah’a inanmak”,
Kenan: “Kaza ve kadere inanmak”
Necip: “Namaz kılmak”
Hakan: “Peygamberlere inanmak”
örneklerini vermişlerdir. Buna göre hangi öğrenci öğretmenin sorusuna yanlış örnek vermiştir?
A) Ali   B) Kenan   C) Necip   D) Hakan

Soru:
– Kuran’ı Kerim’in ayetlerini getiren ……..’dir.
– Allah’ın Hz. Muhammed’e (s.a.v) gönderdiği kutsal kitap ……………… dir.
Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cebrail- Kur’an-ı Kerim
B) İsrafil – Ayet
C) Mikail- Kur’an-ı Kerim
D) Azrail- Sure

Soru: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an-ı Kerim okumak Rabbimize karşı sevgimizi artırır.
B) Kur’an-ı Kerim’i anlamak huzurlu bir hayat sürmemize yardımcı olur.
C) Kur’an-ı Kerim okumak sevaptır.
D) Kur’an-ı Kerim sadece Peygamberimiz için indirilmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar