Soru: Hangi seçenekte verilen ifade ile ilgili verileri daire grafiğinde göstermek daha uygundur?
A) Beş ayrı ilde üretilen elma miktarı not alınıyor.
B) Bir otoparka her bir saatte gelen araç sayısı not alınıyor.
C) Üç adayın yer aldığı sınıf başkanlığı seçiminde oyların sayısı not alınıyor.
D) Bir öğrencinin girdiği son beş sınavın puanları not alınıyor.

Soru: I. Verilerin kaç gruba ayrılacağı belirlenir. Veri gruplarının sayısının 10 civarında olması uygundur.
II. Grup genişliği belirlendikten sonra verilerin hangi aralığa gireceğine bakılarak verilerin sıklık tablosu oluşturulur ve oluşturulan bu sıklık tablosuna göre histogram çizilir.
III. Veri grubunun açıklığı belirlenen grup sayısına bölünerek grup genişliği bulunur.
IV. Verilerden oluşan dizinin en büyük teriminden en küçük terimi çıkarılarak veri grubunun açıklığı bulunur.
Histogram oluşturmak isteyen bir öğrenci yukarıdaki adımları hangi sırayla izlemelidir?

Soru: Bir firma ürettikleri jeneratör çeşitlerinin kalite kontrolleri için makineleri belli bir süre çalıştırmış ve çalışma sürelerini saniye cinsinden aşağıdaki gibi not etmiştir.
721 696 526 596 490 542 584 442 743 721 650 538 678 489 434 786 470 690 544 654 588 462 692 423 670 428 650 424 487 506 518 495 668 462 542 489 582 786 472 675
Bu veriler kullanılarak oluşturulacak histogram için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Grup sayısı 10 kabul edilirse grup genişliği 37’dir.
II. Veri grubunun açıklığı 363’tür.
III. 423 – 459 saniye aralığında 5 makine çalışmıştır.

Soru: Bir firma ürettiği gömlekleri kolileyerek ihraç etmektedir. Gömlekler kolilenirken bir kolinin içindeki gömlek sayısı yukarıda verilmiştir. Bu koliye; 10 tane daha gömlek konursa koli tamamen dolmuyor, 50 tane
daha gömlek konursa koliden gömlekler taşıyor. Kolinin taşma olmadan en fazla kaç gömlek alabileceğini ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru: Bir kütüphanede bulunan şiir kitaplarının sayısı, hikaye kitaplarının sayısının üçte birinden 2 eksiktir. Kütüphanedeki şiir ve hikaye kitaplarının toplam sayısı 234 olduğuna göre şiir kitaplarının ve hikaye kitaplarının sayısını veren denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru: Bir kumbaradaki 10 kuruş ve 25 kuruşların toplam sayısı 17’dir. Bu paraların toplam değeri 350 kuruş olduğuna göre kumbaradaki 10 ve 25 kuruşların sayıları nelerdir?
Yukarıdaki problemin çözümü için kurulması gereken denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru: Bir ok atma yarışında yarışmacılara hedefi her vurduklarında 5 puan verilmekte, her ıskaladıklarında ise toplam puandan 2 puan silinmektedir. Bir yarışmacı 25 atış sonunda 34 puan aldığına göre kaç atışta hedefi ıskalamıştır?

Soru: Bir hayvanat bahçesindeki iki ayaklı hayvanların sayısı, dört ayaklı hayvanların sayısının yarısından 2 fazladır. Bu hayvanat bahçesinde iki ayaklı ve dört ayaklı hayvanların toplam sayısı 83 olduğuna göre dört ayaklı hayvanların sayısı kaçtır?
Yukarıdaki problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar