Soru: Şekildeki sürtünmesi önemsiz sistemde 1 kg ve 4 kg kütleli K ve L cisimleri serbest bırakılıyor. Buna göre K ve L cisimlerini birbirine bağlayan ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur?

Soru: Şekildeki eğik düzlem sürtünmeli yatay düzlem sürtünmesizdir. Yatay düzlemde sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre 5 kg kütleli K ve 2 kg kütleli L cisimlerini birbirine bağlayan ipteki gerilme kuvveti kaç N dur?

Soru: Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki 10 kg ve 5 kg kütleli K ve L cisimlerine F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. K ve L cisimlerinin birbirine uyguladığı tepki kuvveti 15 N ise F kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur?

Soru: Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerindeki K cismi Şekil I deki gibi F kuvveti ile çekilince ivmesi a, L cismi Şekil ll deki gibi F kuvveti çekilince ivmesi 4a olmaktadır. Buna göre, K ve L birlikte Şekil lll deki F kuvveti ile hareket ettirilince ivmeleri kaç a olur?

Soru: Sürtünmesi önemsiz yatay zeminde eşit kütleli K ve L vagonları F kuvvetinin etkisindedir. Vagonlar a ivmesi ile hareket ederken bir süre sonra ip kopmaktadır. İp koptuktan sonra K ve L vagonlarının ivmeleri için hangisi doğrudur?

Soru: Şekildeki eğik düzlem sürtünmesizdir. Kütleleri sırası ile 2m ve m olan K ve L cisimleri aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre K ve L yere gelinceye kadar;
l. Aralarındaki uzaklık değişmez.
ll. Aralarındaki uzaklık azalır.
III. K ve L cisimlerinin ivmeleri eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru: Sürtünmesi önemsiz düzenekte serbest bırakılınca K ve L cisimlerini birbirine bağlayan ipteki gerilme kuvveti 12 N olmaktadır. Buna göre K cisminin kütlesi m kaç kg dır?

Soru: Kütlesi 70 kg olan bir snowboardcunun snowboardu ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti 10 N hızlanma ivmesi 1 m/s2 oluyor.
Buna göre sporcu kendisini kaç N luk kuvvet ile itmiştir?

Soru: Konum zaman grafiği verilen hareketliye ait aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur?
A) t anında yön değiştirmiştir.
B) st sonunda yer değiştirmesi sıfırdır.
C) M bölümünde yavaşlamaktadır.
D) K ve M bölümünde hızlanmaktadır.
E) M bölümünde + yönde hareket etmektedir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar