11. Sınıf Fizik

Düzgün Doğrusal Hareket (Sabit Hızlı Hareket)

Bir doğru boyunca değişmeyen (sabit) hızla gerçekleşen harekete düzgün doğrusal hareket denir. Düzgün doğrusal hareket yapan cismin eşit zaman aralıklarındaki...

Transformatörlerde Gerilim, Güç, Akım ve Verim

Transformatör; radyo, müzik seti, elektrik zili, traş makinesi, şarj aletleri, punto kaynak makineleri, ayrıca araç motorları ve uçak motorlarına daha...

Rezonans Nedir

Kendi frekansı f olan bir sistem, f frekansına eşit bir dış frekansla etkileştiğinde, titreşim genliği artar. Bu durumda devrede maksimum...

Alternatif Akım Devreleri

1. Dirençli Devre (R Devresi) Sadece R direnci bulunan bir devreye alternatif akım uygulanırsa, direncin uçları arasındaki alternatif gerilim, Dirençten...

Alternatif Akım

Pil, akü dinamo gibi doğru akım üreteçleri tek yönde akım üretirler. Yönü ve şiddeti zamana bağlı olarak değişen akımlara, alternatif...

Elektriksel Alan ile Elektromanyetik Alan Arasındaki İlişkiler

Elektriksel alan ve elektromanyetik alan arasındaki İlişkileri, 18. yüzyıl fizikçilerinden James Clark Maxwell dört yasa ile açıklamıştır. Bu yasalar; 1)...

Öz indüksiyon Emk sı

Şekildeki düzenekte reosta sürgüsünün hareketi devre akımının değişimine, devre akımının değişimide solenoidin manyetik akısının değişimine sebep olur. Bu değişen akı...

Elektromanyetik İndükleme

İndüksiyon Emk si Manyetik akı değişimi, indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturur. İndüksiyon emk si manyetik akının değişim hızı olup, Lenz Kanunu...

Elektromotor Kuvveti

Manyetik Alan İçinde Hareket Eden İletken Telde Oluşan İndüksiyon Elektromotor Kuvveti (emk) Nötr bir KL iletken teli B manyetik alanına...

Manyetik Akı (Φ)

Bir manyetik alan içine konulan yüzeyden dik olarak geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısına manyetik akı denir. Φ ile gösterilir....

Elektrik Akımının Manyetik Etkisi

Düz telden i akımı geçirildiğinde etrafında manyetik alan oluşturur. Şekil I deki telden i akımı geçirildiğinde kağıt üzerine serpilmiş demir...

Kondansatörler (Sığaçlar)

Aralarında yalıtkan bir ortam bulunan iki iletken levhadan oluşan ve elektrik yükü depolamaya yarayan sistemlere kondansatör denir. Kondansatörlerin iletken levhalarına...

Elektriksel Sığa

Herhangi bir iletkenin taşıdığı elektrik yükünün potansiyeline oranı daima sabittir. Bu sabit orana iletkenin sığası (kapasitesi) denir. Skaler bir büyüklüktür....

Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Fark

Elektriksel alan içerisinde bir yük, bir noktadan başka bir noktaya götürüldüğünde iş yapıldığını görmüştük. Birim yüke düşen elektriksel potansiyel enerjiye,...

Elektrik Alan

Elektrik yükleri etraflarında bir etki alanı oluşturur. Bu alana elektrik alanı denir. Nasıl ki bir mıknatısın etrafına demir tozları serpildiğinde...

Elektriksel Kuvvet

Noktasal iki elektrik yükü arasındaki itme veya çekme kuvveti; yüklerin çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Buna göre, elektrik...

Basit Makineler

Denge ve Denge Koşulları Gündelik yaşantımızda kolaylık sağlayan düzeneklere “basit makine” denir. Basit makinelerin yapılış amacı öncelikle iş kolaylığı, sonra...

Kütle ve Ağırlık Merkezi

Ağırlık, bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir. Yönü daima yerin merkezine doğru olan vektörel bir büyüklüktür. Büyüklüğü; G = m....

Lami Teoremi

Bir cisme uygulanan kuvvetlerin, karşılarında gördükleri açıların sinüslerine oranı sabittir. Bu teoreme Lami teoremi denir. Aşağıda konu ile ilgili çözümlü...

Kesişen Kuvvetlerin Dengesi

Gündelik hayatımızda pek çok olayda denge kavramından faydalanırız. Örneğin kütle ölçümünde kullanılan eşit kollu terazinin kolu yatay dengeye getirilerek ölçüm...

Katı Cisimlerin Dengesi

Şekil I ve Şekil II deki çubuklar dengede ise ağırlık merkezleri O ve P noktaları olup, destekler çubukların ağırlıklarını dengelemiştir....

Tork (Kuvvetin Momenti)

Tork; kuvvetlerin cisimleri bir nokta ya da eksen etrafında döndürme- si olayıdır ve vektörel bir niceliktir. Torkun yönü: Sağ el...

Momentum: Roketler

Roketler, yakıtların yanması sonucu dışarı atılan gazların geriye hareketi sonucunda gazın hareketinin tersi yönde hareket eden düzeneklerdir. (Etki- tepki yasası)....

Balistik Sarkaç

İpe asılı olarak durmakta olan M kütleli bir cisme v hızı ile gönderilen mermi, kütleye saplandığında, sarkaç kazandığı hız ile...

Çarpışmalar Konu Anlatımı

Çarpışma, birden fazla cismin esnek veya esnek olmayan etkileşimidir. Bir çarpışmada çarpışma türü ne olursa olsun, çarpışma öncesi momentumlar toplamı...

Momentumun Korunumu

Momentum – Kinetik Enerji İlişkisi Momentumun Korunumu Bir sisteme etki eden dış kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır ise sistemin toplam momentumu...

İtme ve Momentum

Kritik Not: Momentum değişimi vektörel bir büyüklüktür.Bir cisme uygulanan itme, momentumun değişimine eşittir. Taktik: Kuvvet – zaman grafiğinin altındaki alan...

Yerçekimi Potansiyel Enerjisi

Bir cisim yer düzleminden yukarı doğru kaldırılmak istendiğinde, yer- çekimi kuvvetine karşı iş yapmak gerekir. Bu işi yapmakla cisme aktardığımız...

Kuvvetin Yaptığı İş

Yapılan iş; kuvvetin büyüklüğüne, kuvvetin yönüne ve alınan yolun uzunluğuna bağlıdır. α: Kuvvet ile hareket yönü arasındaki açı. Fx: Cismin...

Limit Hız

Hava veya başka bir akışkanın içinde hareket eden cisimlere, hareket yönlerine zıt olacak biçimde bir kuvvet etki eder. Bu kuvvete...

Sonraki Sayfa »