Bu kategoride 5. sınıf matematik dersi tüm ünite ve konularıyla ilgili online testler bulunmaktadır.  Testleri çözmeden önce ders notlarına göz gezdirmek isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz.
5. Sınıf Matematik Ders Notları


5. SINIF MATEMATİK ONLİNE TESTLER


Doğal Sayılar Testleri

Doğal Sayılarla İşlemler Testleri

Kesirler ve Kesirlerle İşlemler Testleri

Ondalık Gösterim ve Yüzdeler Testleri

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimleri – Üçgenler ve Dörtgenler Testleri

Veri İşleme – Uzunluk ve Zaman Ölçme Testleri

Alan Ölçme ve Geometrik Cisimler Testleri

Soru: 216 713 860 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yirmi bır milyon yedı yüz bin sekiz yüz altmış.
B) İki yüz on altı milyon yedi yüz on üç bin beş.
C) İki yüz on altı bin yedi yüz on üç
D) İki yüz on altı milyon yedi yüz on üç bin sekiz yüz altmış.

Soru: “Kırk bir milyon iki yüz bin on”
Yukarıda okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 410 210
B) 41 200 010
C) 41100 200
D) 4 100 010

Soru:
Binler bölüğü: 285
Milyonlar bölüğü: 40
Birler bölüğü: 155
Bölükleri verilen doğal sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 285 040 155
B) 40 285 155
C) 155 285 040
D) 40 155 285

Soru: 212 010 345 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirildiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 345 212
B) 212 345 010
C) 10 212 345
D) 345 010 212

Soru: 13 101 211 sayısındaki 1 rakamının basamak değerleri toplamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) (1 x 100.000.000) + (1 x 100.000) + (1 x 1000) + (1 x 100)
B) (1 x 10.000.000) + (1 x 100.000) + (1 x 1000) + (1 x 10) + (1 x 1)
C) (1 x 1000) + (1 x 100) + (1 x 10) + (1 x 1)
D) (1 x 1.000.000) + (1 x 10) + (1 x 1)

Soru: 243 134 210 doğal sayısı için,
* Onbinler basamağında “3” rakamı vardır.
* Yüz milyonlar basamağıında “4” rakamı vardır.
*  Binler bölüğündeki rakamların toplamı “8” dir.
* Milyonlar bölüğünde “243” vardır.
* “3” rakamının sayı değerleri toplamı 3.030.000 dir.
yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
A) l   B) 2    C) 3    D) 4


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar