Yaşam Bilimi Biyoloji Testleri

Hücre Testleri

Canlılar Dünyası Testleri

Soru: Biyoloji öğretmeni öğrenmeyi pekiştirmek için canlının özellikleri ile ilgili aşağıdaki işlemleri sırasıyla gerçekleştiriyor.
1. Aşama: Saf su dolu bir ortama X canlısını koyup yeterli süre bekliyor. Bu süre içerisinde X canlısındaki kontraktil koful faaliyetlerinin arttığını tepsit ediyor.
2. Aşama: Y canlısının büyümesi takip edildiğinde, zamana bağlı hücre sayısının arttığını tespit ediyor.
3. Aşama: Z canlısında solunum reaksiyonlarının sadece hücre sitoplazmasında meydana geldiğini tespit ediyor.
Yapılan gözlemler sonucunda X, Y, Z canlıları ile ilgili bilgiler değerlendirildiğinde,
I. X canlısı tek hücreli ökaryot hücre yapıya sahiptir.
II. Y çok hücreli bir canlıdır.
III. Z canlısı prokaryot hücre yapısına sahip olabilir. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II, III

Soru: Nur Öğretmen, öğrencisi Seda Nur’a canlıların ortak özellikleri ile ilgili dört tane soru sormuştur. Aldığı cevaplar aşağıda verilmiştir. Sorular
1. Organizmaların canlılık faaliyetlerini gösteren en küçük birimi nedir?
2. Canlılarda metabolik faaliyetler sonucunda oluşan atık maddelerin atılmasına ne ad verilir?
3. Büyük moleküllerin parçalanarak daha küçük molekülerin oluşmasına ne ad verilir?
4. Bir canlının kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına ne ad verilir?
Seda Nur’un cevapları
1. Hücre
2. Solunum
3. Anabolizma
4. Üreme
Nur Öğretmen, verilen cevapları, 100 puan üzerinden değerlendirecek olursa Seda Nur’un aldığı puan ne olur? (Her soru eşit puana sahiptir)
A) 100  B) 75  C) 50  D) 25  E) 0

Soru: Canlılarda görülen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. ördeklerin ayaklarının perdeli olması,
II. ayçiçeği bitkisinin ışığa yönelmesi,
III. bir hücreli amipin bölünmesi sonucu iki bireyin oluşması,
IV. canlıların yapım ve yıkım tepkimeleri sonucu oluşturdukları atıkların dışarı atılması,
V. oksijen kullanarak ATP üretilmesi
Bu olaylar ile canlıların ortak özelliklerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
A) I. Adaptasyon
B) II. Aktif hareket
C) IlI. Üreme
D) IV. Boşaltım
E) V. Solunum


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar