Soru: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Bohr Atom modelinde yer almaz?
A) Elektronlar çekirdek etrafında belirli dairesel yörüngelerde hareket eder.
B) Elektron çekirdeğe en yakın yörüngede kararlı haldedir.
C) Her elementin kendine özgü bir çizgi spektrumu vardır.
D) Elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere orbital denir.
E) Elektron yörüngeler arasında geçiş yapabilir.

Soru: De broglie dalga boyu ile ilgili,
I. Elektromanyetik ışınlara eşlik eder.
Il. Kütlesi büyük olan taneciklerin dalga boyu oldukça kısa olur.
Ill. Eşit kütleli iki tanecikten dalga boyu uzun olanın hızıda fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Heisenberg belirsizlik ilkesinin sonuçlarındandır?
I. Bir elektronun yeri ne kadar belirlenirse hızı o kadar belirsiz olur.
II. Küçük tanecikler için olabilirlik kavramı kabul edilmiştir.
III. Elektronun kuantum sayılarını belirlemiştir.

Soru: Kuantum mekaniği ve kuantum sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere orbital denir.
B) Elektron yoğunluğu dalga fonksiyonu olarak belirtilir.
C) Baş kuantum sayısı “n” orbital büyüklüğünü ifade eder.
D) Tüm orbital türlerinde ml değeri sıfır olabilir.
E) Aynı atom içindeki iki elektronun tüm kuantum sayıları aynı olabilir.

Soru: “d” orbitalleri ile ilgili,
I. Başkuantum sayısı 3 olabilir.
II. Uzaydaki yönelimleri farklı olan 5 tane orbitali bulunur.
III. Tüm d orbitalleri eksenler üzerinde yönelim gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar