Soru: Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerindeki mitoz ve sitokineze ait özelliklerden birisidir?
A) Ara lamelin oluşması
B) Sentriyoller arasında mikrotübül oluşumu
C) Sitoplazmanın boğumlanması
D) Tetratların oluşması
E) Homolog kromozomlar arasında gen alışverişi

Soru: Hücre döngüsünün interfaz evresinde;
I. DNA’nın kendini eşlemesi
II. Çekirdekçiğin kaybolması
III. Hayvan hücrelerinde sentrozomların kendini eşlemesi
olaylarından hangileri gerçekleşir?

Soru: Çok hücreli ökaryot bir canlıya ait bir vücut hücresinin, hücre döngüsünde;
I. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması
II. Kromozomların eşlenmesi
III. Yeni çekirdek zarları ve çekirdekçiğin oluşması
IV. Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine yerleşmesi
olayları hangi sırada gerçekleşir?

Soru: Kromozomların en belirgin şekilde görüldüğü ve bu nedenle kromozom sayısındaki anormalliklerin saptanabildiği hücre döngüsü evresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mitozun profaz evresi
B) Mitozun metafaz evresi
C) Mitozun anafaz evresi
D) Mitozun telofaz evresi
E) İnterfaz evresi

Soru: I. Cam güzeli bitkisinin koparılan bir dal parçasından yeni bir bitkinin gelişmesi
II. Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızının gelişmesi
III. Karpuz tohumunun toprağa ekilmesiyle tam bir bitkinin elde edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri vejetatif üreme örnekleridir?

Soru: Kanser hücreleriyle ilgili olarak;
I. Hücre döngüsünü düzenleyen sinyallere cevap vermezler.
II. Kültürde üretildiklerinde belirli bir yoğunluğa ulaşınca bölünmelerini durdururlar.
III. Normalden farklı sayıda kromozom içerebilirler.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru: Tomurcuklanma sonucu oluşan normal bireylerle ilgili olarak;
I. Birbirlerinden ve ana bireyden farklı büyüklükte olabilirler.
II. Ana bireyden farklı genetik özellikler içerirler.
III. Ana bireyden ayrılmayıp koloni oluşturabilirler.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

Soru: Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken krossing over olma olasılığı vardır?
A) İnsanda üreme organlarının (yumurtalık ve testislerin) gelişmesi
B) Kertenkelenin kopan kuyruğunu yeniden yapması
C) İki cinsiyete de sahip bir toprak solucanının sperm hücresini oluşturması
D) Geçici olarak birleşen iki bakteri arasında doğrudan DNA transferi yapılması
E) Ayrık otu bitkisinin toprak altındaki yatay gövdelerinde bulunan gözlerden yeni bitkilerin gelişmesi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar