Engin, fen bilimleri öğretmenine aşağıdaki soruyu soruyor.

Ay, ışık kaynağı olmadığı hâlde Dünya’dan bakıldığında parlak görülüyor. Bunun nedeni nedir?

Buna göre, öğretmenin cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması
B) Dünya’dan aldığı ışığı yansıtması
C) Kendi etrafında dönmesi
D) Dünya’nın etrafında dolanması


Dünya’dan bakıldığında neden Ay’ın hep aynı yüzü görülür?

Öğretmenin sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay, kendi etrafında dönmediği için
B) Ay, Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolandığı için
C) Ay, Dünya’dan çok uzakta olduğu için
D) Ay’ın kendi etrafında dönme ve Dünya’nın etrafında dolanma süresi aynı olduğu için


Mantarlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğada yetişen ve çoğu zehirli olan mantarlar şapkalı mantardır.
B) Bazı mantar türleri bitki, hayvan ve insanlarda hastalık yapar.
C) Hamurun mayalanması, sirke yapılması gibi olaylarda küf mantarlarından yararlanılır.
D) Şapkalı mantarların bazı çeşitleri insanlar tarafından özel olarak yetiştirilir ve besin değeri oldukça fazladır.


Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta sürtünmenin çok olmasından yararlandığımız durumlara örnektir?

A) Buz pateni yapmamız
B) Makine parçalarının aşınması
C) Ayakkabı tabanlarımızın eskimesi
D)  Yolda yürümemiz


Aşağıda bazı hâl değişimlerinin tanımları verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi tanımı verilen hal değişimlerinden biri değildir?

1. Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesidir.
2. Isıtılan sıvı maddenin belli bir sıcaklıkta kabarcıklar oluşturarak hızlı bir şekilde gaz haline geçmesidir.
3. Katı maddenin ısı alarak doğrudan gaz haline geçmesidir.

A) Erime B) Süblimleşme C) Donma D) Kaynama


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar