Giriş

 1. Edebiyat ve Toplum İlişkisi
 2. Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi
 3. Yazım Kuralları
 4. Noktalama İşaretleri

Hikaye

 1. Hikaye Nedir? Hikaye Türleri
 2. Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye (1923- 1940)
 3. Cumhuriyet Dönemi Hikâye Yazarları ve Eserleri (1940-1960)
 4. Cümlenin Ögeleri

Şiir

 1. Tanzimat Dönemi Şiiri
 2. Servetifu Dönemi Şiiri
 3. Fecriati Topluluğu 1909 – 1912
 4. Saf Şiir Anlayışı
 5. Beş Hececiler
 6. Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
 7. Cumhuriyet’in İlk Dönem Şiiri
 8. Manzume ve Şiir Benzerlikleri
 9. Ögeleri Buldurmaya Yönelik Sorular
 10. Cümlede Vurgu

Makale

 1. Makale
 2. Münazara

Sohbet ve Fıkra

 1. Sohbet (Türleri ve Özellikleri);
 2. Fıkra (Türleri ve Özellikleri)

Roman

 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1980)
 2. Anlatım Bozuklukları (Anlamsal Bozukluklar)

Tiyatro

 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu 1923-1980 Arası
 2. Dil Bilgisine Dayalı Anlatım bozuklukları

Eleştiri

 1. Eleştiri (Tenkit)

Mülakat/ Röportaj

 1. Mülakat (Görüşme)
 2. Röportaj

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Cebindeki parayı çıkarıp arkadaşına verdi.
B) O kadar çalıştı ki sonunda istediği makama ulaştı.
C) Telefondaki bayanı tanımakta zorlandım.
D) Akşamki maçta Yıldırım yine harika goller attı.
E) Senin ki spor salonuna yeniden üye oldu.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Kendisini bu küçük şehre hapsolmuş gibi hissediyordu.
B) Aldığı son kararlar, onu yaşamının ikinci baharında mutlu etmişti.
C) Bu başarıyı tüm arkadaşları gibi hakederek kazanmıştı.
D) Bu yılda aramızdan ayrılan birçok ünlü isim oldu.
E) Beni her biri ayrı ayrı arayıp benden özür diledi ama onu henüz kimse aramamış.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Reşat Nuri Güntekin’in romanlarında yalın bir Türkçe karşımıza çıkar.
B) “İstanbul’u Dinliyorum”, Orhan Veli’nin en çok bilinen şiirlerindendir.
C) Yaşar Kemal, İnce Memed’de Çukurova bölgesini ve insanını anlatmıştır.
D) Bu geyik türü daha çok Kuzey Amerika’da görülmektedir.
E) Çocuklar, Resmi Bayramlarda büyük bir mutluluk yaşarlar.


Yeni kavramlar çevresinde bir düşünce şiiri amaçlamakla birlikte gerek dil gerekse biçim olarak eski şiirin etkisinden kurtulamadı. Sanatın, halkı eğitmek için bir araç olduğunu savunarak özellikle eleştiri, makale, oyun, roman türünde verdiği yapıtlarla meşrutiyet yönetimi kurulmasını amaçladı. Sanatın gerçeğe ve doğaya uymasının gerekliliği üzerinde durdu. Ama romantizmin etkisinden kurtulamadı. Dilde yalınlaşmayı savunurken oyunları dışında süslü ve ağır bir dil kullandı.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Şemsettin Sami
D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi


“Şiir ve İnşa” makalesinde Türk edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarında yenileşmesi, öz kaynaklarına dönmesi gerektiğini savunan – – – -, kendi yapıtlarında dil ve biçim açısından divan şiirine bağlı kaldı. Eski ile yeni arasında bocalayarak bir yandan da Arap, Fars ve Türk Divan şairlerinin şiirlerini ”Harabat” adlı antolojisinde topladı.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Şemsettin Sami
E) Ahmet Mithat Efendi


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?

A) İlk manzum tiyatro eserleri yazılmıştır.
B) Akılcılık ve bilimin öne çıktığı eserler yazılmıştır.
C) Değişen yaşam tarzının sonucunda yaşanan aile dramları, değer çatışmaları, köyden kente göçün oluşturduğu problemler ele alınmıştır.
D) Epik ve absürt tiyatro türünde oyunlar yazılmıştır.
E) Dil ve anlatım zenginleşmiş, açık anlaşılır bir dil kullanılmıştır.


Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu konularıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) Köyden kente göç sorunları
B) İnsanlar arasındaki farklılaşma
C) Osmanlı Dönemi’nin önemli bölümleri
D) Burjuva sınıfının iç çatışmaları
E) Gelenek ve görenekler


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar