Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece sayısı daha fazladır?

A) Kesin ve kararlı davranmalısın.
B) Kuralları birden öğrenemezsin.
C) Zorluklar karşısında hemen pes etmemelisin.


yol” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Tavuğun tüyleri yolunmuştu.
B) Şu yolun sonunda eczane var.
C) Yolumuz uzun, vaktimiz az.


I) İyi kötü, günler geçiyordu.
II) Biraz hastayım, gelemem.
III) Fırından güzel kokular geliyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) I    B) II     C)  III


Uğradım faturayı yatırmak için bankaya.” cümlesinin kurallı cümle hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faturayı yatırmak için uğradım bankaya.
B) Faturayı yatırmak için bankaya uğradım.
C) Yatırmak için faturayı uğradım bankaya.


Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?

A) Öğretmenimiz aldı çeşitli hediyeler hepimize.
B) Çocuk kitapları, çocukların seveceği şekilde ve anlatımda olmalıdır.
C) Çocuklar öğretmenleriyle birlikte tiyatroya gittiler.


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) Neden kimse beni anlamıyor
B) Bu olaylar hepimizi etkiledi
C) Hastaneye sen mi gideceksin


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar